Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Säkerhet på lekplatser

Tjänstegaranti

Alla barns rätt till lek

Lekplatser är viktiga! I leken tränas fysisk koordination, balans och socialt samspel. Barn behöver platser där de kan leka och röra på sig. Föräldrar och andra vuxna behöver kunna känna sig trygga när barnen leker. Därför ska lekplatserna i Haninge kommun vara säkra.

Lekplatsregler

I den svenska bygglagstiftningen, Plan och bygglagen, står det hur utemiljöer, byggnader och anläggningar ska se ut. Enligt lagen ska lekplatser och fast lekutrustning underhållas så att risken för olyckor minskar. I Boverkets byggregler står hur en lekplats ska byggas för att vara säker.

Det finns en europeisk standard för hur lekredskap och lekplatser får se ut. Den heter EN 1176 - EN 1177, och den följer vi på kommunens park- och naturavdelning när vi bygger nya och gör om gamla lekplatser.

Ägaren har ansvar för att lekplatsen är säkert

Lekplatsens ägare är ansvarig för att lekplatsen underhålls och är säker. Med ägare menar man fastighetsägaren, till exempel en kommun eller ett bostadsbolag. Även om de som använder lekplatsen själva har köpt eller byggt ett lekredskap så är det fastighetsägaren som har ansvaret om en olycka händer. Läs mer om Lekplatssäkerhet & tjänstegaranti -länk

Ansvar för skol- och förskolegårdar

Utöver kommunens lekplatser så finns det ett antal skolgårdar och förskolor i Haninge. Dessa utemiljöer är en arbetsmiljöfråga för skolans eller förskolans personal och det är rektorn som är ansvarig för att lekplatsen kontrolleras genom dagligtillsyn. Om du har synpunkter på lekutrustning på skol- och förskolegårdar, eller förslag på förbättringar, så ska du prata med verksamhetens ansvariga.

För felanmälan eller synpunkter på skol- och förskolegårdar: Tornbergets Fastighetsförvaltnings AB

Kontakt

Park och teknik

Kundtjänst: Måndag-Torsdag 9-12 och 13-15. Fredagar 9-12.

Telefonnummer: 08 - 606 53 00

stadsbyggnad@haninge.se


För felanmälan, synpunkter och frågor övrig tid.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan och inte kan förvänta dig av kommunens tjänster. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 9 maj 2023