Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nybyggnadskarta

Tjänstegaranti

Våra kartor

Kartan är ett viktigt redskap för kommunens planering, projektering och visualisering.

Kart- och mätenheten på stadsbyggnadsförvaltningen är kommunens kartproducent och ansvarar för det grundläggande kommunala kartdatat.

Exempel på kartor är nybyggnadskartan som är ett underlag till bygglovsansökan, grundkartan som är underlag i detaljplanen och översiktskartan som används för översiktlig planering. Haningekartan och Cykla i Haninge är andra exempel på våra kartprodukter.

Läs mer om kommunens olika kartor

Vad är en nybyggnadskarta?

Nybyggnadskartan används för planering och projektering av ny- och tillbyggnader.

Kartan kan innehålla information om fastigheten både i text och grafik, till exempel fastighetsindelning, höjdinformation, detaljplaneförhållanden, eventuella uppgifter om anslutningspunkt till kommunalt vatten och avlopp, arealuppgifter samt inskrivna servitut och rättigheter.

Beroende på var i kommunen du bor, tätort, landsbygd, detaljplanelagt område med mera, och om det är en tillbyggnad, garage eller en villa, så görs olika varianter av nybyggnadskartan.

Den enklaste formen av nybyggnadskarta framställs utan fältkontroll.

När använder man en nybyggnadskarta?

Nybyggnadskartan är det underlag som används vid upprättande av situationsplanen som ska finnas med i din bygglovsansökan.

Vem gör nybyggnadskartan?

Nybyggnadskartan upprättas av stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet.

Så beställer du en nybyggnadskarta

Beställ Nybyggnadskarta via vår E-tjänst

Ladda ned blanketten Nybyggnadskarta, beställa

Kontaktuppgifter för frågor om kartor

stadsbyggnad@haninge.se

Servicetelefon:

08-606 75 20, knappval 1

Ordinarie telefontider
Måndag kl 10.00–11.00
Tisdag kl 13.00–14.00 
Onsdag kl 10.00–11.00
Torsdag kl 10.00–11.0

Vi ser till detta

  • Våra kartor är aktuella och produceras enligt kartstandard.
  • Du som söker bygglov får rätt typ av nybyggnadskarta med rätt kvalitet för en korrekt handläggning.
  • Du får din nybyggnadskarta inom fyra veckor efter beställning.
  • Vid inmätning på plats knackar vi alltid på innan vi börjar mäta.
  • Mätpersonalen kan legitimera sig.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan och inte kan förvänta dig av kommunens tjänster. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 1 april 2021