Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rökfri arbetstid, riktlinje

Bakgrund till Haninge kommuns inställning till rökfri arbetstid

Kommunens medarbetare är den viktigaste resursen på varje arbetsplats. Haninge kommun vill minimera risken att någon ofrivilligt utsätts för tobaksrök och underlätta ett rökfritt liv. Att sluta röka är förenat med stora hälsovinster men måste alltid vara ett personligt beslut.

Lärdomar från internationell tobaksprevention och arbetet med rökfritt landsting i Sverige visar att det finns en tydlig framgångsfaktor i arbetet med tobaksprevention om man inför rökfri arbetstid. Fokus ligger då på den rökfria miljön, det ska vara lätt att ta ett beslut att trappa ner eller bli helt rökfri. Studier visar att flertalet rökare vill sluta, men att de behöver stöd från sin omgivning.

Viktiga inslag i det tobakspreventiva arbetet är tillgång till rökfria miljöer, information om riktlinjerna, uppmuntran samt adekvat avvänjningsstöd. Tobakslagen ålägger varje arbetsplats att aktivt arbeta för att minimera risken för passiv rökning. ”Tobaken står idag för den enskilt största orsaken till för tidig död. Andelen rökare är högre bland kommunanställda än i många andra grupper i arbetslivet.” (Statens Folkhälsoinstitut)

Syfte

Syftet med Haninge kommuns införande av rökfri arbetstid är att

  • Genom en rökfri arbetsmiljö/arbetstid värna alla medarbetares hälsa.
  • Stödja dem som vill ha hjälp med rökavvänjning
  • Göra våra medarbetare till goda förebilder i mötet med till exempel elever och brukare.

Definition

Rökfri arbetstid innebär att

  • Medarbetare inte får röka under sin arbetstid. Rökfriheten inkluderar pauser men inte lunchrast.
  • Risken minimeras att utsättas för passiv rökning eller röklukt i kommunens lokaler.
  • Rökning inte är tillåten i kommunens lokaler eller i nära anslutning till entréer, till kommunens lokaler, i kommunens fordon eller på skolgårdar.
  • Rökning endast får ske på ett sådant avstånd från kommunens lokaler att man kan säkerställa att tobaksrök inte i något avseende besvärar andra.

Skyltning

Det skall genom anslag tydligt framgå att kommunens arbetsplatser är rökfria.

Senast uppdaterad: 27 juni 2023