Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Riktlinjer för uppdraget som medarbetare i Haninge kommun

I Haninge kommuns personalpolitiska program sägs följande om medarbetarskap.

Medarbetare i Haninge kommun känner stolthet över sitt samhällsuppdrag.
Detta innebär att du som medarbetare:

  • Delar Haninge kommuns värdegrund och vision och agerar utifrån dessa.
  • Samarbetar och kommunicerar.
  • Är engagerad i och tar initiativ till verksamhetens utveckling.

Genom dialog och samverkan har medarbetarna möjlighet till reellt inflytande och påverkan på verksamhetens utveckling och resultat. Därigenom understöds en fortlöpande utveckling av verksamheten så att den uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet.

Varje medarbetare har rätt till en individuell utvecklingsplan knuten till verksamhetens uppdrag och förväntas ta ett aktivt ansvar för sin egen arbetssituation och kompetensutveckling genom att delta i planeringen av dessa.

Fackligt engagemang och deltagande i samverkan ger medarbetaren ökad kunskap och kompetens, vilket utgör en tillgång för arbetsgivaren.

Med det personalpolitiska programmet som grund gäller följande riktlinjer för uppdraget som medarbetare i Haninge kommun

Koncernövergripande vision I Haninge kommun utgår personalpolitiken från en tydlig vision. Denna vision är dit vi alla strävar.

Vår personalpolitiska vision:

  • Haninge är Sveriges bästa kommunala arbetsgivare och bedriver Sveriges bästa kommunala verksamhet.

Koncerngemensamma värderingar

All verksamhet som bedrivs i Haninge kommun vilar på en tydlig värdegrund och du förväntas dela denna värdegrund oavsett roll, funktion och position.

Haninge kommuns värdegrund är att

  • Verksamheten präglas av långsiktigt hållbar utveckling; ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
  • Ständigt arbeta för medborgarna samt förbättra och utveckla verksamheten utifrån uppdraget.
  • Bemöta våra medborgare med professionalitet och respekt.
  • Värna om kommunens resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt där medarbetaren utgör vår viktigaste tillgång.

Fokus på våra medborgare

Du är till för medborgarna i Haninge kommun. Detta innebär att du utifrån ditt yrkeskunnande agerar professionellt i alla kontakter med våra medborgare, vilket bland annat innebär att möta dem med omtanke, ödmjukhet och engagemang.

Samarbete och helhetssyn

Inom Haninge kommun arbetar alla utifrån samma huvuduppdrag och var och en av oss bidrar till att ge den bästa möjliga servicen till våra medborgare. Ditt ansvar är att alltid tänka på det när du samarbetar med dina kollegor som du möter med respekt och konstruktiva samtal.

Du har ett eget ansvar att sätta dig in i och förstå hur kommunens uppdrag hänger ihop – från de förtroendevaldas tolkning av medborgarnas behov, till din kontakt med medborgaren på din egen arbetsplats.

En väl fungerande arbetsplats

Du ser som ett viktigt mål att skapa förutsättningar för goda värden och goda kulturer på din arbetsplats och gör detta på olika sätt i ditt arbete. Du delar med dig av dina kunskaper och stöttar och hjälper dina kollegor. Du ser samtidigt kollegorna som viktiga kunskapskällor och ber dem om hjälp när det behövs. Du är nyfiken, söker kunskap och vågar pröva nya idéer.

Verksamhetens utveckling

Du förväntas vara aktiv i arbetet med förbättring och utveckling av verksamheten samt ta ansvar för din egen personliga utveckling. I detta ingår även att vara tydlig i din kommunikation och ta eget ansvar för att skaffa dig aktuell information.

Senast uppdaterad: 27 juni 2023