Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Servering och försäljning av alkohol

Haninges kommunfullmäktige beslutade 14 oktober 2013 om antagande av nya riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl som börjar gälla från 1 januari 2014.

I de nya riktlinjerna redogörs bland annat för

  • Vad som gäller när du ansöker om serveringstillstånd i Haninge kommun och vilka krav som måste vara uppfyllda för att en ansökan ska kunna beviljas
  • Att påbörja försäljning av folköl
  • Vilka handläggningstider som gäller vid ansökan om serveringstillstånd
  • Från vilka myndigheter som kommunen begär yttrande avseende ansökningen samt sökandens lämplighet efter det att en komplett ansökan om serveringstillstånd inkommit till kommunen
  • Kommunens tillsyn och vilka påföljder för tillståndshavare som blir aktuella om tillståndshavaren inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt alkohollagen eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av alkohollagen, eller tillståndshavaren inte längre uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande
  • Krav på varierat utbud av lagad mat ända fram till och med klockan 23:00 i samband med stadigvarande servering till allmänheten
  • Den nya möjligheten om att ansöka om stadigvarande tillstånd för cateringservering till slutna sällskap
  • Vad som gäller för att kraven avseende ansvarsfull alkoholservering ska vara uppfyllda.

Senast uppdaterad: 16 december 2016