Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kvalitetspolicy

Kommunens kvalitetspolicy upphävdes av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 14 juni 2023. I samband med upphävandet beslutade kommunstyrelsen som en samlad riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll. Den samlade riktlinjen samlar hela kommunens styrning. Kvalitetspolicyn kommer att följas upp sista gången i samband med årsredovisningen 2023.

Kvalitetspolicyn fastställs av kommunstyrelsen i syfte att säkerställa och utveckla kvaliteten i kommunens verksamheter.

Kvalitetsstyrningens fokus är ett kontinuerligt arbete med förbättringar av verksamheter. Det är ett arbete som sker i årliga processer men även i det dagliga arbetet.

Till hjälp i kvalitetsarbetet finns ett antal verktyg som på olika sätt fungerar som ett stöd för verksamheterna när de arbetar med ständiga förbättringar. Det är exempelvis förslag, synpunkter, klagomål, tjänstegarantier, medborgar- och brukardialoger, undersökningar och utvärderingar.

Haninge har fyra kvalitetskriterier ska genomsyra all verksamhet. Det är bemötande, inflytande och tillgänglighet samt trygghet.

Senast uppdaterad: 4 september 2023