Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förskola, kvalitetskriterier

I Haninge kommun ställer utbildningsförvaltningen höga krav på såväl kommunalt drivna förskolor som enskilt drivna vad gäller den pedagogiska miljön. Den pedagogiska miljön på förskolan är avgörande för barnens utveckling och lärande. Det är förskolornas uppdrag att utforma organisation och arbetssätt så att alla barn får en förskoletid med hög kvalitet och ges på så sätt förutsättningar att nå målen i grundskolan.

Förhållningssätt till varje barns rätt till utveckling och lärande

Personalen har förskolans kunskapsmål och lärande i fokus. Personalen har en avgörande betydelse för barnens lärande. Förskolan har ansvar för förskolans resultat. Alla barn har förmåga att lära sig.

Organisation av den fysiska miljön

Den fysiska miljön bidrar till barnens lärande. Den fysiska miljön är tydligt organiserad, stimulerande, tilltalande och tillgänglig för barnen.

Pedagogiskt material

Det pedagogiska materialet stimulerar barnens lärande och utveckling. Materialet är tillgängligt och tilltalande.

Användning av tid

Man planerar verksamheten så att barnen får sammanhållen tid. Personalen får tid för dokumentation, reflektion och utbyte av erfarenheter.

Uppföljning av verksamhetens resultat

Verksamheten har system för att följa upp sina resultat i förhållande till läroplanens mål.

Senast uppdaterad: 19 juni 2024