Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Årsredovisning för Kultur- och fritidsnämnden 2014

Det ekonomiska resultatet blev 1,1 miljoner kronor bättre än budget. Nämndens nettobudget, inklusive överföring av 2013 års överskott, omfattade totalt 178,9 miljoner. Utfallet var 177,8 miljoner.

Överskottet beror främst på att nämndens reserv på 1 miljon kronor är oanvänd. Ett projekt som finansierats med resultatöverföringsmedel har inte drivits fullt ut vilket borde ha skapat ett större överskott. Samtidigt har förvaltningen haft en del obudgeterade kostnader som gör att överskottet minskat.

För att skapa bättre verksamhet för Haninges invånare genom stärkt lokal förankring sjösatte förvaltningen den 1 april en ny organisation som baseras på tre geografiska områden; norr, central och syd. Verksamheterna är indelade i tre strategiområden utifrån deras inriktning.

Nämnden tog fram ett idrottspolitiskt och ett kulturpolitiskt program för Haninge kommun som antogs av kommunfullmäktige i september. Programmen ska gälla i flera år och arbetet för att förverkliga dem har påbörjats.

Under hösten startade en kulturskola i samverkan med fria aktörer. Hittills erbjuder kulturskolan kurser i dans, teater och skapande verksamhet som ges av en förening, ett studieförbund och ett företag.

Nämnden bidrog till målområdet ekologisk hållbarhet framförallt genom att Miljöverkstan utbildade elever, lärare och allmänhet i klimat- och miljöfrågor. Nämnden arbetade också med energibesparande åtgärder och ekologiska inköp.

Inom målområdet social hållbarhet bidrog nämnden genom att rusta barn och unga för vuxenlivet, verka för en god livskvalitet och folkhälsa i kommunen samt en god informations- och kunskapsspridning. Nämnden erbjöd ett brett och tillgängligt utbud av kultur, idrott och fritidsaktiviteter med medborgarnas delaktighet och inflytande som viktiga ledstjärnor.
Förvaltningens nya organisation har bland annat till syfte att tillhandahålla tydligare styrning och ledning samt effektivare resursanvändning. Sjukfrånvaron minskade under året. Nämnden medverkade till att förbereda unga för arbetslivet genom att erbjuda ungdomsledarutbildning och ta emot praktikanter och sommarjobbare. På så sätt bidrog nämnden även till målområdet ekonomisk hållbarhet.

Kultur- och fritidsnämnden 2014

Senast uppdaterad: 30 november 2016