Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Årsredovisning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015

Ramen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens driftverksamhet var 382,8 miljoner kronor (mnkr) under 2015. Det sammanlagda utfallet är 373,9 mnkr, vilket motsvarar ett budgetöverskott på 9,0 mnkr.

Flertalet verksamhetsområden har kostat mindre än budgeterat, med undantag för eleversättningar och några av gymnasieenheterna. Ramen för nämndens investeringar i egen regi var 3,2 mnkr för året. Utfallet är 2,3 mnkr, vilket innebär ett budgetöverskott på 0,9 mnkr.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015

Senast uppdaterad: 30 november 2016