Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Årsredovisning för Grund- och förskolenämnden 2015

Nettoutfallet i december blev 133,7 miljoner kronor och utfallet för helåret 2015 uppgår till 1.517,5 miljoner kronor, vilket är 0,01 procent lägre än årsbudget på 1.517,7 miljoner kronor och motsvarar en positiv budgetavvikelse på 0,2 miljoner kronor för helåret 2015. I helårsresultatet ingår även ett ackumulerat underskott i elevpengssystemet med 0,5 miljoner kronor och som ska vara kostnadsneutralt för grund- och förskolenämnden.

Den centrala förvaltningen och nämnden redovisar ett samlat överskott på 15,1 mnkr, modersmålsenheten ett överskott på 0,4 mnkr och central stödavdelning redovisar ett överskott på 2,4 mnkr.

Förskolans resultatenheter redovisar ett samlat underskott på -3,9 mnkr. Resultatenheterna inom grundskolans år F-6 redovisar ett samlat underskott på -5,5 mnkr och resultatenheterna inom år F-9/7-9 redovisar ett samlat underskott på -7,8 mnkr.

Resultatenheterna har under året utnyttjat 1,7 mnkr av tidigare års överförda överskott på 3,3 mnkr. Under året har resultatenheterna även återbetalt 5,0 mnkr av tidigare års ackumulerade underskott.

Årsredovisning grund- och förskolenämnden 2015

Senast uppdaterad: 30 november 2016