Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vattenplan

Av Haninge kommuns totala areal utgörs omkring 80 % av vatten. Föreliggande vattenplan syftar till att ge en överblick över vattensituationen för att skapa samsyn kring värdet av att vårda denna vår kanske allra viktigaste naturresurs.

Haninge är en stor kommun med en rik och varierad miljö. Samtidigt är Haninge en mycket aktiv kommun med ett expanderande näringsliv och en växande befolkning. Det är centralt att denna önskvärda utveckling går hand i hand med ett värnande om en god vattenkvalitet och gentemot dagens situation genomförandet av åtgärder för att förbättra den nuvarande vattenkvaliteten. Vattenplanen är Haninge kommuns strategiska styrdokument för vattenområdet och ska som sådant utgöra underlaget för kommunens planering. Planen ska också kunna läsas av myndigheter, företag, organisationer och enskilda så att också dessa aktörer kan finna inspiration till sätt att bidra till att förbättra vattenkvaliteten i Haninge långsiktigt.

Vattenplan

Senast uppdaterad: 8 november 2022