Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Slampolicy

Policyn antogs på stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2010-02-03. §15

VA-avdelningen i Haninge kommun ska arbeta enligt kretsloppsprincipen. Vi ska undvika att störa den naturliga balansen och vi ska arbeta för att vara en hållbar kommun.

Från reningsprocessen ska växtnäring utvinnas som sedan återförs till kretsloppet genom att sprida slammet på åkermark.

Vi ska

  • Arbeta förebyggande.
  • Sträva efter att ständigt förbättra slamkvaliteten.
  • Sträva efter återföring av växtnäring från slam.
  • Arbeta för att få en bra relation med våra kunder.
  • Öppet visa vad vi gör.

Vårt arbete sker i enlighet med Haninge kommuns övriga miljömål och policys.

Senast uppdaterad: 16 juni 2022