Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Skötselplan för parkytor

Skötselplanen beskriver den löpande skötseln av de ytor som förvaltas av park och natur. Grunden för allt vårt arbete är att personalen har god kunskap om professionell parkskötsel, våra arbetsmiljörutiner och sina arbetsområden. Skötselplanen är en del av parkplanen.

För att parkerna som ingår i parkplanen ska bli attraktiva behövs både intensivare skötsel och nya investeringar.

Funktionsbaserad skötsel

Skötselplanen är funktionsbaserad. Det innebär att den beskriver vilka funktioner och kvaliteter som olika typer av parkytor ska uppfylla. Funktionsbeskrivningarna anger ett gemensamt mål för skötsel av växter, utrustning och markytor.

För arbetsinsatser eller rutiner som behöver en mer detaljerad beskrivning finns skötselblad.

Planering och uppföljning

Verksamhetens arbete varierar med årstider och väder. För att planera och följa upp arbetet används en årscykel med sex säsonger. Vid varje övergång hålls ett säsongsmöte där just den säsongens uppgifter stäms av. Arbetet är projektorienterat med start, uppföljning och avslut.

Skötselhjulet, för parkarbetetSkötselhjul

Senast uppdaterad: 12 maj 2023