Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hästpolicy

Hästars ekologiska betydelse för öppna landskap och sociala betydelse som fritidssysselsättning, rekreation och tillgång som verktyg för rehabilitering är central och väletablerad. 

Hästnäringen har också stor ekonomisk betydelse i Haninge, och utvecklingspotentialen är stor. Enligt rapporten "Analys och kartläggning av Haninge kommuns hästnäring" hösten 2006 finns 120 hästföretag och 2 000 hästar inom kommunen. Hästnäringen är därför en stor bransch i Haninge som sysselsätter många människor. 

Dessa företag finns inom en bredd av tjänster såsom tillhandahållande av stallplatser, avel och uppfödning, foderförsäljning, hovslageri, trav- och galoppträning samt hästturism. Därtill finns ett stort antal ridskolor inom kommunen – från Gudö i norr till Hemfosa i söder. Här får tusentals ungdomar ridutbildning varje år inom ramen för såväl föreningsliv som privat verksamhet.

Närheten till Stockholm medför stor potential vad gäller utveckling av besöksnäring/turismen kopplat till hästnäringen. Kommunen tydliggör avsikt att främja detta bland annat genom medlemskap i Haninge Rid- och körledsförening, som verkar för ett iordningställande av rid- och körleder.

Som ett led i utvecklingen av hästnäringen bör kommunen synliggöra förutsättningar för nya etableringar av verksamheter inom hästnäringen.

Kommunen har ett starkt intresse i att främja hästnäringen då det stärker Haninge som boende-, arbetsplats- och besökskommun.

Senast uppdaterad: 8 december 2016