Flaggning vid kommunhuset, riktlinje

Flaggning har skett vid gamla kommunalhuset och kommunhuset i centrum. Flaggning sker nu vid kommunhuset på Rudsjöterrassen och med fler chefer på en och samma plats har behov av riktlinjer för flaggningen uppkommit.

Flaggning med Sveriges flagga sker i Haninge enligt den praxis som finns i Sverige, i övrigt flaggas med Haninges kommunflagga eller den europeiska flaggan. Flaggning kan även ske med andra flaggor när så beordras av chef enligt nedan.

Flaggning med europaflaggan, Sveriges eller annan nations flagga kan ske samtidigt. Flaggning med europaflaggan, kommunflagga, evenemangsflagga eller företagsflagga kan ske samtidigt.

Flaggning på halv stång sker då anställd i Haninge kommun avlidit i utövande av tjänst eller då riksdag och regering särskilt anger.

Internservicechefen är den som är sammanhållande för flaggning vid kommunhuset. Förvaltningschef, verkställande direktör eller ordförande meddelar önskad flaggning till internservicechef minst två dagar i förväg. Vid konkurrerande önskemål avgör internservicechefen efter samråd med politiska sekreterarna vilken flaggning som ska ske.

Förvaltningschefens (motsvarande) meddelande ska innehålla:

  • Kort beskrivning om syftet med flaggningen
  • Datum då flaggningen ska påbörjas
  • Datum då flaggningen ska avslutas
  • Vilka flaggor som önskas

Syftet med att meddelandet ska vara internservicechefen tillhanda två dagar i förväg är för att denne ska kunna avdela personal. Om nya flaggor behöver beställas inför en flaggning krävs dock längre tid. Den som öns kar flaggning bör därför kontakta serviceavdelningen i god tid för att förhöra sig om aktuella flaggor finns att tillgå till önskad dag.

Senast uppdaterad: 16 december 2016