Tillgänglighetvägledning

Den här vägledningen är ett verktyg för dig som är förtroendevald eller medarbetare i Haninge kommun. Den handlar om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med vägledningen är att du ska få hjälp med att förstå konventionen och på vilket sätt den påverkar ditt arbetsområde. Du får också konkreta exempel på hur vi kan arbeta för att uppfylla rättigheterna i konventionen.
Vägledningen ska ge dig

  • förståelse för vad konventionen innebär
  • kunskap om vilket ansvar och vilka skyldigheter all offentlig verksamhet har att förverkliga konventionen
  • information om konventionens så kallade rättighetsartiklar
  • exempel på hur rättigheterna är kopplade till 12 av kommunfullmäktiges nämndövergripande mål för en långsiktig ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling
  • tips på webbplatser med betydelsefull information som du kan läsa, ladda ner eller beställa.

Vägledningen uppdateras varje år utifrån de aktuella

kommunfullmäktigemålen.

Senast uppdaterad: 1 december 2016