Policy mot mutor

Som tjänsteman, politiker eller uppdragstagare i en kommun utsätts man för påverkan av andra, och utsätter även andra människor för påverkan av olika slag. Sådana kontakter människor emellan är nödvändiga inslag i en demokrati.

Ur demokratisk synpunkt är det viktigt att en sådan process går formellt riktigt till och att det finns gränser för hur denna påverkan får se ut. Därför finns regler som skall förhindra en olaglig påverkan.

För Haninge kommuns anställda är det en självklarhet att följa gällande regler och undvika att handla felaktigt när man erbjuds en förmån som kan vara otillåten. Anställda och förtroendevalda ska alltid vara sakliga och opartiska. 

Medborgarnas förtroende fordrar att tjänstemän inte låter sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i arbetet. En anställd eller förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin ställning. Det finns därför särskild anledning att uppmärksamma dessa frågor för en offentlig arbetsplats.

Dokumentet Policy mot mutor

Senast uppdaterad: 1 december 2016