Årets seniorinsats

Känner du någon som gjort något extra ordinärt för våra seniorer i Haninge kommun under året? Nu kan du nominera denne till årets seniorinsats - en utmärkelse som går till en person, organisation eller förening som har utfört en insats av ideell och hälsofrämjande karaktär som har bidragit till mervärde för seniorer i kommunen. Med utmärkelsen årets seniorinsats vill Haninge kommun uppmuntra till insatser som bidrar till mervärde för seniorer i Haninge. Priset på 15 000 kr delas ut under äldremässan.

Vinnare årets seniorinsats 2018

Priset på 15 000 kr delades i år ut till vinnaren Loke Seniorer under äldremässan den 4 oktober i kommunhuset av äldreförvaltningens stabschef Morgan Norberg och äldrenämndens ordförande Annett Haaf (S).

Motivering

Årets pristagare är Loke seniorer som på ett föredömligt sätt arrangerar en mängd aktiviteter för de äldre i bostadsrättsföreningen Loke i Handen.

Loke seniorer anordnar spännande föreläsningar, underhållning och utflykter. De har också fasta årligt återkommande arrangemang som påsklunch, kräftskiva och jullunch samt en tvådagars loppis på senvintern.

Föreningens arrangemang syftar till att minska och förebygga äldres ensamhet. Priset på 15 000 kronor går till föreningens verksamhet. 

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 oktober 2018