Ny förtroendevald

Är du ny förtroendevald i Haninge kommun? Här finner du bland annat information om hur du anmäler dina personuppgifter för lön- och nämndadministration. Efter anmälan skapas ett användarkonto och en e-postadress, en läsplatta beställs.

Anmäl dina personuppgifter

Du behöver anmäla dina personuppgifter till kommunen via e-tjänsten för förtroendevalda så snart som möjligt efter att du blivit invald. Blanketten mailas till kommunfullmäktiges sekreterare.

Dina personuppgifter används för att skapa ett användarkonto, skapa en e-postadress, betala ut mötesersättning samt beställa läsplatta och passerkort.

För att anmäla dina uppgifter behöver du ett bank-ID.

Anmälan av personuppgifter

Surfplatta och e-post

Haninge kommun har en digital ärende- och mötesprocess vilket innebär att kommunen tillhandahåller surfplatta och @haninge.se-adress till alla förtroendevalda.

Support av surfplattor och e-post ges av kommunens Servicedesk. Är du i behov av hjälp med din tekniska utrustning, kontakta Servicedesk på telefon 08-606 78 00 alternativt servicedesk@haninge.se.

Information om när din surfplatta finns att hämta ut kommer skickas till den e-postadress du uppgivit i blanketten ovan. Därefter kommer all kommunikation till dig som förtroendevald att ske till din @haninge.se e-postadress.

Passerkort

Som förtroendevald behöver du ett passerkort för att komma in och ut ur kommunens lokaler efter ordinarie öppettid. Passerkortstillverkningen finns på entréplan i kommunhuset och har öppet måndagar klockan 8.30–9.30 och onsdagar klockan 15.30–16.30.

Anmäl ditt bankkonto

Du anmäler ditt konto för utbetalning om arvode direkt till Nordea. Uppge Haninges arbetsgivarnummer som är 648308 eller arbetsgivarnummer 648333 om ditt uppdrag är inom Haninge Holding. Om du inte hunnit anmäla ditt lönekonto innan första utbetalning får du en utbetalningsavi hemskickad.

Anmäl lönekonto

Frågor?

Vid frågor, vänligen kontakta din nämndsekreterare. 

Kontakt

Kommunfullmäktige
Anna Guteland, kommun- och nämndsekreterare
08-606 54 45
anna.guteland@haninge.se

Kommunstyrelsen
Malin Westman, kommunsekreterare
08-606 83 17
malin.westman@haninge.se

Barn- och förskolenämnden
Camilla Schön Öhrman, nämndsekreterare
08-606 51 44
camilla.schonohrman@haninge.se

Grundskolenämnden
Camilla Schön Öhrman, nämndsekreterare
08-606 51 44
camilla.schonohrman@haninge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Agnes Bergman Sundkvist, nämndsekreterare
08-606 90 29
agnes.sundkvist@haninge.se

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden
Agnes Bergman Sundkvist, nämndsekreterare
08-606 90 29
agnes.sundkvist@haninge.se

Socialnämnden
Sara Jansson, nämndsekreterare
08-606 79 95
sara.b.jansson@haninge.se

Stadsbyggnadsnämnden
Anna Guteland, kommun- och nämndsekreterare
08-606 54 45
anna.guteland@haninge.se

Södertörns upphandlingsnämnd
Jerker Bohman, nämndsekreterare
08-606 55 25
jerker.bohman@haninge.se 

Södertörns överförmyndarnämnd
Ulrika Eriksson, nämndsekreterare
08-606 77 36
ulrika.eriksson@haninge.se

Valnämnden
Fredrika Forslund, valsamordnare
08-606 52 35
fredrika.forslund@haninge.se

Äldrenämnden
Sara Jansson, nämndsekreterare
08-606 79 95
sara.b.jansson@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 januari 2023