Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

För dig som är förtroendevald

På den här sidan hittar du övergripande information för dig som är förtroendevald i Haninge kommun.

Foto: Mostphotos

Lagar och styrande dokument

Kommunens verksamheter styrs av olika lagar. Två som är bra att bekanta sig med är kommunallagen och förvaltningslagen. Förutom lagar finns det även ett antal styrdokument som anger mål och strategier för kommunens arbete. För nämnder och styrelser finns reglementen, bestämmelser och delegationsordningar.

Haninges styrdokument

Juridisk information

Kommunallagen

Förvaltningslagen

Sammanträden och handlingar

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har fasta sammanträdeslokaler medan platsen för nämndernas sammanträden kan variera. Fullmäktigesalen heter Skärgårdssalen och ligger på entréplan i kommunhuset. Kommunstyrelsens sal heter Utö och ligger också på entréplan i kommunhuset. I kallelsen till sammanträdet anges tid och plats för mötet. 

Möteshandlingar

Ersättning för förtroendevalda

Förtroendevalda i Haninge kommun har rätt till arvode och/eller ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån samt förlorad semesterförmån. Arvode för en ledamots närvarande vid kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse sköter nämndsekreteraren.
 
Om en förtroendevald vill ha ersättning för förlorad arbetsinkomst ska blanketten för ersättning för förlorad arbetsinkomst fyllas i och skickas till respektive nämndsekreterare.

Du kan läsa mer om ersättning för förtroendevalda i arvodesreglementet som är beslutat av kommunfullmäktige. 

Ersättning för resekostnader kan man ansöka om genom att skicka in avsedd blankett till respektive nämndsekreterare.

Arvodesreglemente

Senast uppdaterad: 23 maj 2023