Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och har det övergripande ansvaret för den kommunala förvaltningen samt har uppsikt över övriga nämnders och styrelsers verksamhet. Alla förslag och yttranden från andra nämnder och styrelser behandlas i kommunstyrelsen innan de läggs fram i kommunfullmäktige.

Kontakt

Malin Westman
Kommunsekreterare
08-606 83 17
malin.westman@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 april 2022