Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Södertörns upphandlingsnämnd

Södertörns upphandlingsnämnd är en gemensam nämnd som bildades 2012 av Haninge och Nynäshamns kommuner. Nämnden består av förtroendevalda från de båda kommunerna.

Upphandlingens serviceavdelning ansvarar för serviceuppdrag och tjänster främst mot kommunens egen organisation men även mot kommunens bolag och allmänhet.Den gemensamma nämnden är huvudman för verksamheten Upphandling Södertörn. Fördelningen i nämnden är tre ledamöter från Haninge och två från Nynäshamn. Ordförandeposten alternerar mellan de båda kommunerna.

Nuvarande ordförande i nämnden är Liselott Vahermagi (s), Nynäshamn.

Verksamheten

Upphandling Södertörn består tre affärsområden - två inom upphandling och ett inom inköp. Tillsammans består verksamheten idag av 18 medarbetere. Tjänstemännen ingår i Haninge kommuns organisation, men har Haninge och Nynäshamns kommuner samt Haninges fastighetsbolag Tornberget som uppdragsgivare. Verksamhetschef för Upphandling Södertörn är Mikael Blomberg.

Mål

Målet med verksamheten är att upphandling av varor och tjänster sker på ett kostnadseffektivt, kvalitetssäkrat, affärsmässigt och rättvist sätt.

Uppdrag

Upphandling Södertörn samordnar upphandlingar av varor och tjänster för Haninge och Nynäshamns kommuner samt Haninges fastighetsbolag Tornberget. Uppdraget för Upphandling Södertörn är att stärka kommunerna som upphandlare, höja kompetensen inom verksamheten, bättre möta upphandlingslagstiftningens ökade krav och som ett resultat av detta göra ännu bättre upphandlingar.

Samverkan i upphandlingar sker även med övriga kommuner på Södertörn - inom ramen för det så kallade Södertörnssamarbetet.

Upphandlingarna genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Sammanträden, möteshandlingar och förtroendevalda

Senast uppdaterad: 19 februari 2024