Webbsändning av kommunfullmäktige

Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde samt aktuell dagordning.

KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag 11 oktober 2021

Tid:           Måndag 11 oktober 16.00 

Plats:       Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Med anledning av coronapandemin hänvisar vi besökare att i första hand ta del av webbsändningen.

Se livesändningen här

Observera! Webbsändningen går endast att titta på via länken ovan under kommunfullmäktiges sammanträde. 

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges senaste sammanträde här (tillgänglig i 14 dagar).

Sammanträdet inleds kl. 16.00 med ledamöternas frågestund som pågår i ca 45 minuter.

Ärendelistan publiceras ca en vecka före sammanträdet.

  • Ansökan om kommunal borgen och investeringsbidrag Haninge kommun från Muskö Bygdegård ekonomiska förening, återremitterat ärende
  • Kommunens delårsrapport 2, 2021
  • Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022
  • Förslag till revidering av valdistriktsindelning 2022
  • Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats
  • Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats
  • Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD) om att inrätta en återvändarombudsman i Haninge
  • Svar på motion från Linus Björkman (M) och Marietta de Pourbaix-Lundin (M) om att flytta uppdraget av konstnärlig utsmyckning
  • Svar på interpellation från Åsa Bååth (V) om parkeringstillstånd för äldreomsorgens bilburna personal

Vidare behandlas anmälan av motioner och framställan av interpellationer samt val.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Föredragningslistan med bilagor finns på kommunens hemsida, haninge.se.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz samt på webben via länk från haninge.se.

Välkommen!
 
Kenneth Forsberg (S)
Ordförande

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång måndagen den 9 november kl. 16.00.

Kontakt

Kenneth Forsberg (S)
Ordförande
kenneth.forsberg@haninge.se

Information

Handlingar från sammanträde

Möteshandlingar finns tillgängliga på webbportalen för nämndhandlingar

Radio Haninge 98.5

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz

Senast uppdaterad: 30 september 2021