Webbsändning av kommunfullmäktige

Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde samt aktuell dagordning.

KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag 10 maj 2021

Tid:           Måndag 10 maj 16.00 

Plats:       Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Med anledning av coronapandemin hänvisar vi besökare att i första hand ta del av webbsändningen.

Se livesändningen här

Observera! Webbsändningen går endast att titta på via länken ovan under kommunfullmäktiges sammanträde. 

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges senaste sammanträde här (tillgänglig i 14 dagar).

Ärendelistan publiceras ca en vecka före sammanträdet.

Sammanträdet inleds kl. 16.00 med ledamöternas frågestund som pågår i ca 30 minuter.

 • Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, minoritetsåterremitterat ärende
 • Årsredovisning 2020 för Haninge kommun, minoritetsåterremitterat ärende
 • Revisionsberättelser och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnder och kommunfullmäktigeberedningar, bordlagt ärende
 • Överföring av driftmedel från 2020 till 2021, bordlagt ärende
 • Överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021, bordlagt ärende
 • Revidering av Mål och budget 2021-2022, återremitterat ärende
 • Finansiering av rivning Gamla Fredrik
 • Underlätta och demokratisäkra för föreningslivet
 • Svar på motion från Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och Michael Fridebäck (M) om översyn av bidragsreglementet
 • Motion från Linus Björkman (M) och Pembegül Celepli (V) om att förbättra gatubelysningen i Haninge
 • Svar på motion från Sedat Dogru (M) och Alexandra Anstrell (M) om kartläggning av hedersrelaterat våld
 • Svar på motion från Alexandra Anstrell (M) om aktivt skolval i Haninge
 • Svar på motion från Dennis Askling (SD) om att påbörja arbetet med en kulturkanon för Haninge kommun
 • Svar på interpellation från Åsa Bååth (V) om busslinje mellan Nedersta och Västerhaninge station
 • Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om kvinnors ekonomiska situation
 • Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om tilläggsbelopp          

Vidare behandlas anmälan av motioner och framställan av interpellationer samt val.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Föredragningslistan, inklusive årsredovisningar, finns på Haninge kommuns hemsida, haninge.se.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz samt på webben via länk från haninge.se.

Välkommen!
 
Kenneth Forsberg (S)
Ordförande

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång måndagen den 14 juni kl. 13.00.

Kontakt

Kenneth Forsberg (S)
Ordförande
kenneth.forsberg@haninge.se

Information

Handlingar från sammanträde

Möteshandlingar finns tillgängliga på webbportalen för nämndhandlingar

Radio Haninge 98.5

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 april 2021