Webbsändning av kommunfullmäktige

Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde samt aktuell dagordning.

KOMMUNFULLMÄKTIGE måndagen den 14 december 2020

Tid:           Måndag 14 december 16.00 

Plats:       Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Med anledning av coronapandemin hänvisar vi besökare att i första hand ta del av webbsändningen.

Se livesändningen här

Observera! Webbsändningen går endast att titta på via länken ovan under kommunfullmäktiges sammanträde. 

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges senaste sammanträde här (tillgänglig i 14 dagar).

Ärendelistan publiceras ca en vecka före sammanträdet.

Sammanträdet inleds kl. 16.00 med ledamöternas frågestund som pågår i ca 45 minuter.

 • Svar på motion från Eva Karlsson (SD) om att införa språktest i svenska språket inom äldreomsorgen i Haninge, bordlagt ärende
 • Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om att starta ett allaktivitetshus i Brandbergen, bordlagt ärende
 • Svar på motion från Sedat Dogru (M) om utvärdering av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, bordlagt ärende
 • Svar på motion från Veronica Pagard Salem (M) om införande av LOV (Lagen om valfrihetssystem) på särskilt boende i Haninge kommun, bordlagt ärende
 • Svar på motion från Linus Björkman (M) om att öka mångfalden av arbetsmarknadsinsatser genom att införa ett auktorisationssystem, bordlagt ärende
 • Svar på motion från Sven Gustafsson (M) och Marietta de Pourbaix-Lundin (M) om trygghetsprogram för det offentliga rummet, bordlagt ärende
 • Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD) och Hans-Johnny Hedström (SD) om att införa kommunala ordningsvakter i Haninge, bordlagt ärende
 • Svar på interpellation från Åsa Bååth (V) om arbetsmiljön för vårdpersonal i coronapandemin, bordlagt ärende
 • Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om Årsta brygga, bordlagt ärende
 • Svar på interpellation från Michael Fridebäck (M) om säkerheten för personal på fritidsgårdar, bordlagt ärende
 • Svar på interpellation från Linus Björkman (M) om bidragsfusk, bordlagt ärende
 • Svar på interpellation från William Friström (V) om arbetssituationen i förskolan, bordlagt ärende
 • Minoritetspolitiskt program för antagande, minoritetsåterremitterat ärende
 • Fastställande av VA-taxa för 2021
 • Taxa för markupplåtelser av offentlig plats och torghandel
 • Förtroendevaldas möjlighet att delta på sammanträden på distans
 • Revidering av styrdokument med anledning av politiska distanssammanträden
 • Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om det ökande antalet sexuellt utsatta barn i Haninges skolor
 • Svar på interpellation från Marietta de Pourbaix-Lundin (M) om skattebetalarna ska stå för väktare för privata modulhusbyggaren Flexon AB

Vidare behandlas anmälan av motioner, anmälan av medborgarförslag och framställan av interpellationer samt val.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Föredragningslistan finns på Haninge kommuns hemsida, haninge.se.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz samt på webben via länk från haninge.se.

Välkommen!
 
Kenneth Forsberg (S)
Ordförande

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång måndagen den 8 februari kl. 16.00.

Kontakt

Kenneth Forsberg (S)
Ordförande
kenneth.forsberg@haninge.se

Information

Handlingar från sammanträde

Möteshandlingar finns tillgängliga på webbportalen för nämndhandlingar

Radio Haninge 98.5

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 december 2020