Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde samt aktuell dagordning.

KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag 12 april 2021

Tid:           Måndag 12 april 16.00 

Plats:       Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Med anledning av coronapandemin hänvisar vi besökare att i första hand ta del av webbsändningen.

Se livesändningen här

Observera! Webbsändningen går endast att titta på via länken ovan under kommunfullmäktiges sammanträde. 

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges senaste sammanträde här (tillgänglig i 14 dagar).

Ärendelistan publiceras ca en vecka före sammanträdet.

Cirka kl 16.15 har allmänheten möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen för Haninge kommun 2020.

 • Återremitterat ärende: Taxa för markupplåtelser av offentlig plats och torghandel samt uppdrag att undersöka möjlighet att revidera taxa för alkoholtillsyn för 2021
 • Årsredovisning 2020 för Haninge kommun
 • Revisionsberättelser och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnder, kommunfullmäktigeberedningar samt förbund
 • Överföring av driftmedel från 2020 till 2021
 • Överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021
 • Revidering av Mål och budget 2021-2022
 • Haninge Bostäder bokslutsdisposition 2020
 • Revidering av Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025
 • Förslag till ägardirektiv för SRV Återvinning
 • Marköverlåtelseavtal inom Jordbro etapp 1
 • Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats
 • Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats
 • Svar på motion från Sven Gustafsson (M), Sara Sixten (M), Christian Lindefjärd (SD) och Dennis Askling (SD) om polisanmäl alla brott i Haninges kommunala skolor
 • Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om att ta fram en kollektivtrafikplan
 • Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om att ta fram en gångplan
 • Svar på motion från Samuel Skånberg (V) och Åsa Bååth (V) om att sänka politikerlönerna
 • Bemyndigande att meddela föreskrifter med stöd av förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
 • Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
 • Svar på interpellation från Yvonne Forsberg (SD) gällande OCD
 • Svar på interpellation från Veronica Pagard Salem (M) gällande valfrihet inom Haninges äldreomsorg
 • Svar på interpellation från Kristoffer Eriksson (M) om Haninges krisberedskap för påtvingat eller storskaligt strömbortfall           

Vidare behandlas anmälan av motioner och framställan av interpellationer samt val.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Föredragningslistan, inklusive årsredovisningar, finns på Haninge kommuns hemsida, haninge.se.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz samt på webben via länk från haninge.se.

Välkommen!
 
Kenneth Forsberg (S)
Ordförande

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång måndagen den 10 maj kl. 16.00.

Kontakt

Kenneth Forsberg (S)
Ordförande
kenneth.forsberg@haninge.se

Information

Handlingar från sammanträde

Möteshandlingar finns tillgängliga på webbportalen för nämndhandlingar

Radio Haninge 98.5

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 april 2021