Webbsändning av kommunfullmäktige

Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde samt aktuell dagordning.

KOMMUNFULLMÄKTIGE måndag 14 juni 2021

Tid:           Måndag 14 juni 13.00 

Plats:       Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Med anledning av coronapandemin hänvisar vi besökare att i första hand ta del av webbsändningen.

Se livesändningen här

Observera! Webbsändningen går endast att titta på via länken ovan under kommunfullmäktiges sammanträde. 

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges senaste sammanträde här (tillgänglig i 14 dagar).

Ärendelistan publiceras ca en vecka före sammanträdet.

 • Finansiering av rivning Gamla Fredrik, minoritetsåterremitterat ärende
 • Svar på motion från Sedat Dogru (M) och Alexandra Anstrell (M) om kartläggning av hedersrelaterat våld, minoritetsåterremitterat ärende
 • Svar på motion från Alexandra Anstrell (M) om aktivt skolval i Haninge, bordlagt ärende
 • Svar på motion från Dennis Askling (SD) om att påbörja arbetet med en kulturkanon för Haninge kommun, bordlagt ärende
 • Svar på interpellation från Åsa Bååth (V) om busslinje mellan Nedersta och Västerhaninge station, bordlagt ärende
 • Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om kvinnors ekonomiska situation, bordlagt ärende
 • Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om tilläggsbelopp, bordlagt ärende
 • Mål och budget 2022-2023
  Ungefärliga hålltider för budgetdebatten:
  14.00-15.00       Allmänpolitisk debatt
  15.00-16.00       Kultur, demokrati, idrott och fritid
  16.00-17.00       Sociala frågor
  17.00-18.00       Skola
  18.00-18.30       Paus
  18.30-19.30       Stadsbyggnad
  19.30-20.30       Näringsliv och arbetsmarknad
 • Utökat uppdrag om kartläggning av våld
 • Policy för styrdokument, för antagande
 • Inrättande av organisationsberedning
 • Ny renhållningsordning för perioden 2021-2030
 • Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder, införande av övriga bestämmelser i sotningsfristerna samt ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
 • Antagande av detaljplan för del av Dalarö 7:1, Dalarö allmänna reningsverk
 • Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD) om att etablera en kriminalvårdsanstalt i Haninge kommun
 • Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om kommunalt bolag för att hantera placeringar
 • Svar på interpellation från William Friström (V) om framtida planer kring norra folkparken
 • Svar på interpellation från Sevim Celepli (V) om ny skola i Jordbro

Vidare behandlas anmälan av motioner och framställan av interpellationer samt val.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Föredragningslistan med bilagor, inklusive kommunstyrelsens förslag till mål och budget 2022-2023, finns på kommunens hemsida, haninge.se.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz samt på webben via länk från haninge.se.

Välkommen!
 
Kenneth Forsberg (S)
Ordförande

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång måndagen den 13 september kl. 16.00.

Kontakt

Kenneth Forsberg (S)
Ordförande
kenneth.forsberg@haninge.se

Information

Handlingar från sammanträde

Möteshandlingar finns tillgängliga på webbportalen för nämndhandlingar

Radio Haninge 98.5

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz

Senast uppdaterad: 3 juni 2021