Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för hantering av planer och bygglov, kommunens parker och natur, kommunalt vatten och avlopp samt teknik (väghållning, trafik, anläggning samt fordon och verkstad). På stadsbyggnadsförvaltningen finns också enheten för geografisk information som tillhandahåller kartor och geografisk information.

Stadsbyggnadsförvaltningen organisationsschemaStadsbyggnadsförvaltningen organisationsschemaFoto: Haninge kommun

Kontakt

Anna Waldman Haapaniemi
Förvaltningschef
08-606 74 01
anna.w.haapaniemi@haninge.se


Registrator
stadsbyggnad@haninge.se

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsförvaltningen lyder under stadsbyggnadsnämnden.

Kontaktuppgifter till nämnderna finns på sidan Kommunstyrelse och nämnder

Senast uppdaterad: 9 januari 2023