Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Social- och äldreförvaltningen

Social- och äldreförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Social- och äldreförvaltningen ansvarar dessutom för familjerättsfrågor, arbetsmarknadsfrågor och flyktingmottagande.

Organisationskarta som visar att förvaltningsdirektören har två staber och  tre verksamhetsområden.

För att hantera ansvaret så finns det tre verksamhetsområden:

  • funktionshinderomsorg
  • individ- och familjeomsorg
  • äldreomsorg 

Kontakt

Lotta Wigen
Social- och äldredirektör
08-606 84 10


Registrator
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Nämnder

Social- och äldreförvaltningen lyder under socialnämnden, äldrenämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Kontaktuppgifter till nämnderna finns på sidan Kommunstyrelse och nämnder

Senast uppdaterad: 22 februari 2024