Social- och äldreförvaltningen

Social- och äldreförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Social- och äldreförvaltningen ansvarar dessutom för familjerättsfrågor, arbetsmarknadsfrågor och flyktingmottagande.

Organisationsskiss som visar social- och äldreförvaltningens organisation Social- och äldreförvaltningens organisation Foto: Haninge kommun

För att hantera ansvaret så finns det sex avdelningar:

  • Verksamhetsstöd och utveckling
  • Arbete och försörjning
  • Biståndsavdelningen
  • Individ- och familjeomsorg
  • Stöd och insatser
  • Särskilda boenden och hälso- och sjukvård

Kontakt

Lotta Wigen
Social- och äldredirektör
08-606 84 10


Registrator
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Nämnder

Social- och äldreförvaltningen lyder under socialnämnden, äldrenämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Kontaktuppgifter till nämnderna finns på sidan Kommunstyrelse och nämnder

Senast uppdaterad: 2 januari 2023