Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för bibliotek, musikskolan, utställningar, kulturprogram, fritidsgårdar, idrotts- och friluftsanläggningar. Förvaltningen hanterar även bidrag till föreningar, lokalbokning och lotteritillstånd.

Organisationsschema med direktör, utvecklingschef och fyra avdelningar.

Verksamhetsstöd

Avdelningen Verksamhetsstöd ansvarar bland annat för processer och stöd kring verksamhetsplanering, uppföljning och analys.

Kultur och bibliotek

Till avdelningen kultur och bibliotek hör kommunens bibliotek, kulturhus, konsthall och kulturskola.

Idrott och friluftsliv

Till avdelningen idrott och friluftsliv hör kommunens idrottsanläggningar, simhall och friluftsområden.

Ung fritid

Avdelningen Ung fritid ansvarar för kommunens öppna ungdomsverksamheter, bland annat fritidsgårdarna och fältassistenter.

Kontakt

Linda Peltonen
Förvaltningsdirektör för kultur- och fritidsförvaltningen.
08-6068456
linda.peltonen@haninge.se


Registrator
kulturfritid@haninge.se

nämnder

Kultur- och fritidsförvaltningen lyder under Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden.

Kontaktuppgifter till nämnden finns på sidan Kommunstyrelse och nämnder

Senast uppdaterad: 10 oktober 2022