Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen, KSF, ansvarar för de övergripande, kommungemensamma frågorna. KSF ska stödja kommunstyrelsen i styrning, ledning och samordning av kommunen och ge stöd till förvaltningarna.

I förvaltningens uppdrag ingår också att samla ansvaret för olika typer av utvecklingsfrågor och ta tillvara samverkanseffekter mellan olika verksamheter i kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningens organisationFoto: Haninge kommun

Kommundirektör Kristina Tidestav är förvaltningsdirektör. Fem avdelningar ingår i förvaltningen.

Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning

I avdelningen ingår enheterna ekonomistrategisk planering och uppföljning, koncern- och finansredovisning, kvalitet, uppsikt och analys, inköp och upphandling och lokalförsörjning. I uppdraget ingår att utveckla och samordna kommungemensamma ekonomi-, styr- och uppföljningsprocesser.

HR-avdelningen

HR-avdelningen ska ha en aktiv roll när det gäller styrning, utveckling, uppföljning, samordning och stöd till hela organisationen i HR- och lönefrågor. Avdelningen består av HR-enheten och löneenheten.

Administrativa avdelningen

I administrativa avdelningen ingår enheterna demokratistöd, juridik och utredning, överförmyndare och trygghet och säkerhet.

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen ansvarar för de övergripande interna utvecklingsfrågorna. Avdelningen består av kommunikations- och marknadsenheten, serviceenheten, utvecklingsenheten och it-enheten.

Samhällsutvecklingsavdelningen

Samhällsutvecklingsavdelningen ansvarar för tillväxt- och samhällsutvecklingsfrågorna i kommunen. I avdelningen ingår näringslivsenheten, mark- och exploateringsenheten (MEX), enheten strategisk planering och planenheten.

 

 
 

Kontakt

Kristina Tidestav
Kommundirektör
Förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen
08-606 85 02
kristina.tidestav@haninge.se

Kommunstyrelse och nämnder

Kommunstyrelseförvaltningen lyder under kommunstyrelsen.

Kontaktuppgifter till kommunstyrelsen och nämnder finns på sidan Kommunstyrelse och nämnder

Senast uppdaterad: 11 juni 2024