Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den kommunala förvaltningen samt har uppsikt över övriga nämnders och styrelsers verksamhet. Alla förslag och yttranden från andra nämnder och styrelser behandlas i kommunstyrelsen innan de läggs fram i kommunfullmäktige.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 december 2018