Webbsändning av kommunfullmäktige

KOMMUNFULLMÄKTIGE måndagen den 
4 november 2019

Tid:           Måndagen den 4 november 16.00 

Plats:       Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Sammanträdet inleds kl. 16.00 med ledamöternas frågestund som pågår i ca 45 minuter.

Se livesändningen här

Observera! Webbsändningen går endast att titta på via länken ovan under kommunfullmäktiges sammanträde. 

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-04 här.

Ärendelistan publiceras ca en vecka före sammanträdet.

  • Revidering av taxor 2020 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde
  • Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, att gälla fr o m 2020
  • Revidering av reglementen
  • Förändring av förvaltningsorganisationen
  • Svar på motion från Sara Sixten (M) och Sedat Dogru (M) om krav på svenska för invandrare (sfi) för vuxna nyanlända som söker ekonomiskt bistånd i Haninge
  • Svar på motion från Margareta Brunner (SD) om att värna om våra traditioner vid Lucia
  • Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V) om kommunens konsultkostnader
  • Svar på interpellation från Hans-Johnny Hedström (SD) om Haninge kommuns beredskap vid en fällande dom avseende modulhusen på Blockstensvägen i Jordbro
  • Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om otrygghet, våld och farlig arbetsmiljö i Haninges skolor

 
Vidare behandlas anmälan av motioner, anmälan av medborgarförslag och framställan av interpellationer samt val.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Föredragningslistan finns på Haninge kommuns hemsida, haninge.se. Handlingar finns även tillgängliga hos receptionen i Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2, samt hos kommunstyrelsens kansli.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz samt på webben via länk från haninge.se.

Välkommen!
 
Kenneth Forsberg (S)
Ordförande

 

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång måndagen den 9 december kl. 16.00.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 november 2019