Webbsändning av kommunfullmäktige

KOMMUNFULLMÄKTIGE måndagen den 11 februari

Tid:           Måndagen den 11 februari 16.00

Plats:       Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Sammanträdet inleds kl. 16.00 med ledamöternas frågestund som pågår i ca 45 minuter.

Se webbsändningen här

Observera! Webbsändningen går endast att titta på via länken ovan under under kommunfullmäktiges sammanträde. Vill du se webbsändning från tidigare sammanträde, se i grå ruta.

Ärendelistan publiceras ca en vecka före sammanträdet.

Ärenden

  • Etablering av nytt vård- och omsorgsboende - hyresavtal lokaler, återremitterat ärende
  • Plan- och bygglovstaxa 2019, taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt mät- och kartteknisk verksamhet m m
  • Motion från Mattias Bernhardsson (RS) om fältassistenter i Haninge
  • Motion från Samuel Skånberg (V) om att inkludera SL-kort i försörjningsstöd
  • Motion från Samuel Skånberg (V) om att byta fyrverkerier mot lasershow
  • Motion från Marie Litholm (KD) om att utvärdera och utveckla strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling
  • Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V) om planerna för Jordbro kultur- och föreningshus
  • Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V) om framtiden för Dagab i kommunen
  • Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V) om buss 835

Vidare behandlas anmälan av motioner, anmälan av medborgarförslag och framställan av interpellationer.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Föredragningslistan finns på Haninge kommuns hemsida, haninge.se. Handlingar finns även tillgängliga hos receptionen i Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2, samt hos kommunstyrelsens kansli.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz samt på webben via länk från haninge.se.

Välkommen!

Kenneth Forsberg (S)
Ordförande

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång måndagen den
4 mars 2019 kl. 16.00.  

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 februari 2019