Webbsändning av kommunfullmäktige

KOMMUNFULLMÄKTIGE måndagen den 8 april 2019

Tid:           Måndagen den 8 april 16.00

Plats:       Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Cirka kl 16.30 har allmänheten möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen för Haninge kommun 2018.

Se webbsändningen här

Observera! Webbsändningen går endast att titta på via länken ovan under under kommunfullmäktiges sammanträde. Vill du se webbsändning från tidigare sammanträde, se i grå ruta.

Ärendelistan publiceras ca en vecka före sammanträdet.

Ärenden

 • Återremitterat ärende: Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om att byta fyrverkerier mot lasershow

 • Årsredovisning 2018 för Haninge kommun

 • Revisionsberättelser och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnder, kommunfullmäktigeberedningar samt förbund

 • Överföring av driftmedel från 2018 till 2019

 • Överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019

 • Teknisk justering av budgetramar mellan kultur- och demokratinämnden och idrotts- och fritidsnämnden

 • Revidering av finanspolicy

 • Lokal beredning inför Vårljus stämma

 • Ersättningsmodell för fristående skolors obligatoriska lovskola

 • Förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats

 • Förteckning över motioner som inte har slutbehandlats

 • Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om förbud mot vilda djur på cirkusar i Haninge kommun

 • Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD) om återbruk av material inom Haninge kommuns samtliga verksamheter med hjälp av en för Haninge kommun intern bytes- och bortskänkningssajt

 • Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD) avseende permanent evakueringsbyggnad för grund- och förskolor

 • Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V) om stöd till flyktingungdomar

 • Svar på interpellation från Sven Gustafsson (M) om uppdrag i den politiska plattformen

 • Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om tvångsäktenskap

 • Svar på interpellation från Martina Mossberg (M) angående återvändande IS-terrorister i Haninge

 • Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) gällande det bortglömda arbetet med Haninges hästnäring

 • Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V) om Manscentrums viktiga arbete

  Vidare behandlas anmälan av motioner, anmälan av medborgarförslag och framställan av interpellationer samt val.

  Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Föredragningslistan med bilagor, inklusive årsredovisningen, finns på kommunens hemsida, haninge.se.

  Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz samt på webben via länk från haninge.se.

  Välkommen!
   
  Kenneth Forsberg (S)
  Ordförande

  Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång måndagen den 13 maj 2019 kl 16.00.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 mars 2019