Webbsändning av kommunfullmäktige

KOMMUNFULLMÄKTIGE måndagen den 10 juni 2019

Tid:           Måndagen den 10 juni 13.00 OBSERVERA TIDEN!

Plats:       Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Se webbsändningen här

Observera! Webbsändningen går endast att titta på via länken ovan under under kommunfullmäktiges sammanträde. Vill du se webbsändning från tidigare sammanträde, se i grå ruta.

Ärendelistan publiceras ca en vecka före sammanträdet.

Ärenden

  • Mål och Budget 2020-2021

        Ungefärliga hålltider för budgetdebatten:
        13.00-14.15      Allmänpolitisk debatt
        14.15-15.45      Kultur, demokrati, idrott och fritid
        15.45-16.30      Näringsliv och arbetsmarknad
        16.30-18.00      Skola
        18.00-18.30      Paus
        18.30-20.00      Sociala frågor
        20.00-21.00      Stadsbyggnad

  • Digital publicering av möteshandlingar i kommunfullmäktige
  • Taxa för viten för schakttillstånd och trafikanordningsplaner

Vidare behandlas anmälan av motioner, anmälan av medborgarförslag och framställan av interpellationer samt val.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Föredragningslistan med bilagor, inklusive årsredovisningen, finns på kommunens hemsida, haninge.se.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz samt på webben via länk från haninge.se.

Välkommen!

Kenneth Forsberg (S)
Ordförande

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång måndagen den 9 september kl. 16.00.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 maj 2019