Webbsändning av kommunfullmäktige

KOMMUNFULLMÄKTIGE måndagen den 14 september 2020

Tid:           Måndag 14 september 16.00 

Plats:       Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Se livesändningen här

Observera! Webbsändningen går endast att titta på via länken ovan under kommunfullmäktiges sammanträde. 

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges senaste sammanträde här (tillgänglig i 14 dagar).

Ärendelistan publiceras ca en vecka före sammanträdet.

Sammanträdet inleds kl. 16.00 med ledamöternas frågestund som pågår i ca 45 minuter.

 • Svar på motion från Sara Sixten (M) och Sedat Dogru (M) om reducerat eller indraget studiebidrag till en följd av ogiltig skolfrånvaro ska inte kompenseras av höjt försörjningsstöd, bordlagt ärende
 • Svar på interpellation från Sedat Dogru (M) om kartläggning av hedersrelaterat våld, bordlagt ärende
 • Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V) om planerna för bristyrkesutbildning och SFI, bordlagt ärende
 • Tillfällig hantering av e-förslag
 • VA-plan 2020
 • Idrottspolitiskt program 2020–2025 för antagande
 • Redovisning av lokalt partistöd för år 2019
 • Marköverlåtelseavtal fastigheten Täckeråker 1:10 Bovieran
 • Detaljplan för Täckeråker 1:10 Bovieran, inför antagande
 • Svar på motion från William Friström (V) om öppna väggar
 • Svar på motion från Alexandra Anstrell (M) och Sara Sixten (M) om att införa gemensamma ordningsregler för Haninges skolor
 • Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD) avseende att namngivning av skolbyggnad till Olle Flodby skolan
 • Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD) om integrationsplikt för nyanlända
 • Svar på motion från Margareta Brunner (SD) om att ordna en hundrastgård i Söderby
 • Svar på motion från Sevim Celepli (V) om att inrätta tjänsten en lokal barnombudsman i Haninge kommun
 • Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om inför vegonorm i Haninge
 • Svar på motion från Åsa Bååth (V) och Samuel Skånberg (V) om bygg kollektivhus med billiga hyresrätter
 • Svar på motion från Åsa Bååth (V) och Sevim Celepli (V) om arbetstidsförkortning inom socialtjänst och äldreomsorg
 • Svar på motion från Yvonne Forsberg (SD) om att öka bemanningen av joursjuksköterskor nattetid i Haninge
 • Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD) om att utreda möjligheten att skyndsamt skaffa permanent ersättningslokal för Jordbro kultur- och föreningshus i befintliga byggnader
 • Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om Jordbro kultur- och föreningshus
 • Svar på motion från William Friström (V) om utlåning av konst från biblioteken
 • Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om att starta ett kommunalt energibolag
 • Svar på motion från Martina Mossberg (M) om att förhindra ekonomiskt bistånd samt andra resurser till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism
 • Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD) om att inrätta en 4H-gård i Haninge
 • Svar på interpellation från Marietta de Pourbaix-Lundin (M) om kostnader för delningen av kultur- och fritidsnämnden
 • Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V) om parkeringstillstånd för äldreomsorgens bilburna personal
 • Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om Haninges hästnäring

Vidare behandlas anmälan av motioner, anmälan av medborgarförslag och framställan av interpellationer samt val.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Föredragningslistan finns på Haninge kommuns hemsida, haninge.se.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz samt på webben via länk från haninge.se.

Välkommen!
 
Kenneth Forsberg (S)
Ordförande

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång måndagen den 12 oktober kl. 16.00.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 september 2020