Webbsändning av kommunfullmäktige

KOMMUNFULLMÄKTIGE måndagen den 9 december 2019

Tid:           Måndagen den 9 december 16.00 

Plats:       Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Cirka kl 16.15 ajourneras sammanträdet för utdelning av tillgänglighetspriset och luciatåg.

Se livesändningen här

Observera! Webbsändningen går endast att titta på via länken ovan under kommunfullmäktiges sammanträde. 

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges senaste sammanträde här (tillgänglig i 14 dagar).

Ärendelistan publiceras ca en vecka före sammanträdet.

 • Återremitterat ärende: Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020
 • Revidering av mål och budget 2020-2021
 • Renhållningstaxa 2020
 • Förnyat övertagande av tillsynsansvar för Haninge kommun enligt miljöbalken
 • Detaljplan för fastigheten Hermanstorp 1:1 m fl
 • Återrapportering om parkeringstillstånd till personal
 • Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om att införa en jämställdhetsmiljon
 • Svar på motion från Martina Mossberg (M) om trygghetsskapande åtgärder i Haninge
 • Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V) om vad det innebär att vara en barnrättskommun
 • Svar på interpellation från Samuel Skånberg (V) om Jordbros kultur- och föreningsliv
 • Svar på interpellation från Åsa Bååth (V) om
 • Arbetsmiljöverkets kritik mot arbetstiderna inom äldreomsorgen
 • Svar på interpellation från Linus Björkman (M) om dörrarna till Haninges Skärgård

 
Vidare behandlas anmälan av motioner, anmälan av medborgarförslag och framställan av interpellationer samt val.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Föredragningslistan finns på Haninge kommuns hemsida, haninge.se. Handlingar finns även tillgängliga hos receptionen i Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2, samt hos kommunstyrelsens kansli.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz samt på webben via länk från haninge.se.

Välkommen!
 
Kenneth Forsberg (S)
Ordförande

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång
måndagen den 10 februari kl. 16.00
(OBS, datumet är preliminärt och beslutas 2019-12-09 § 196).

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 januari 2020