Webbsändning av kommunfullmäktige

KOMMUNFULLMÄKTIGE måndagen den 10 februari 2020

Tid:           Måndagen den 10 februari 16.00 

Plats:       Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Sammanträdet inleds kl. 16.00 med en tematimme där Lennart Rohdin, regeringens tidigare utredare i nationella minoritetsfrågor, och Sanna Rantamäki, Haninge kommuns minoritetssamordnare, talar om minoritetspolitik.

Se livesändningen här

Observera! Webbsändningen går endast att titta på via länken ovan under kommunfullmäktiges sammanträde. 

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges senaste sammanträde här (tillgänglig i 14 dagar).

Ärendelistan publiceras ca en vecka före sammanträdet.

  • Svar på motion från Lage Ölund (-) avseende underhåll samt äldreanpassning av befintligt utegym på Muskö, minoritetsåterremitterat ärende
  • Fastställande av VA-taxa 2020
  • Höjning av felparkeringsavgifter, för antagande
  • Höjning av högsta tim- och dygnsavgift vid uttag av parkeringsavgift i Haninge, för antagande
  • Förslag om avgift för enskilds ansökan om att bedriva fristående förskola och att utöka sådan verksamhet
  • Rivning av del av Gamla Fredrik yrkesskola, Hus I och G samt förråd och garage
  • Svar på motion från Martina Mossberg (M) om ändringar i lokala föreskrifter om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vid särskilt angivna områden i Haninge kommun
  • Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD) och Dennis Askling (SD) om att införa ett lokalt tiggeriförbud i Haninge kommun
  • Svar på motion från Hans-Johnny Hedström (SD) avseende återupprättandet av förtroendet för Haninge kommuns bostadskö
  • Svar på interpellation från William Friström (V) om Gula villan

Vidare behandlas anmälan av motioner, anmälan av medborgarförslag och framställan av interpellationer samt val.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Föredragningslistan finns på Haninge kommuns hemsida, haninge.se. 

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz samt på webben via länk från haninge.se.

Välkommen!
 
Kenneth Forsberg (S)
Ordförande

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång måndagen den 9 mars kl. 16.00.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 januari 2020