Webbsändning av kommunfullmäktige

KOMMUNFULLMÄKTIGE måndagen den 10 december

Tid:           Måndagen den 10 december 16.00

Plats:       Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Se webbsändningen här

Observera! Webbsändningen går endast att titta på via länken ovan under under kommunfullmäktiges sammanträde. Vill du se webbsändning från tidigare sammanträde, se i grå ruta.

Ärendelistan publiceras ca en vecka före sammanträdet.

Ärenden

 • Revidering av mål och budget
 • Justering av socialnämndens budgetram
 • Nedläggning av kultur- och fritidsnämdnen samt inrättande av kultur- och demokratinämnd och idrotts- och fritidsnämnd
 • Inrättande av näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd samt revidering av kommunstyrelsens reglemente
 • Fördelning av resurser och ansvarsområden för majoriteten 2019-2022
 • Regler för ersättares inkallande till tjänstgöring i kommunens nämnder och styrelser
 • Val till kommunstyrelse, nämnder och andra uppdrag
 • Hemställan om kommunalt borgensåtagande för VA-gemensamhetsanläggning, Kyrkviken Ornö
 • Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen, att gälla fr o m 2019
 • Samverkan avseende alkohol- och tobakstillsyn
 • Alkohol- och tobakstillsyn - Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
 • Cykelplan 2018, för antagande
 • Hemställan om taxebeslut avseende brandskyddskontroll
 • Tecknande och lokalt fastställande av bestämmelser, OPF-KL18
 • Motion från Alexandra Anstrell (M) om etableringslån
 • Slutrapport organisationsberedningen och nedläggning av organisationsberedningen
 • Nedläggning av beredningen för mänskliga rättigheter

Vidare behandlas anmälan av motioner, anmälan av medborgarförslag och framställan av interpellationer.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Föredragningslistan finns på Haninge kommuns hemsida, haninge.se. Handlingar finns även tillgängliga hos receptionen i Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2, samt hos kommunstyrelsens kansli.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz samt på webben via länk från haninge.se.

Välkommen!

Kenneth Forsberg (S)
Ordförande

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång måndagen den
11 februari 2019 kl. 16.00.

 

 

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 december 2018