Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunledningen består av fem kommunalråd som tillhör Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Här hittar du även våra förtroendevalda.

Kommunledning

Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen

Meeri Wasberg (S)

Kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Tobias Hammarberg (L)

Kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Petri Salonen (C)

Kommunalråd och vice ordförande i socialnämnden

Jens Davidsson (KD)

Kommunalråd och ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Niclas Lindberg (S)

Kommunalråd och ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Maria Fägersten (S)

Opposition

Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M)

Kommunledningens kansli

Till sin hjälp har kommunledningen politiska sekreterare som du kan vända dig till i olika frågor:

Måns Gustafsson
Kanslichef  (S)
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
08-606 71 69
mans.gustafsson@haninge.se

Andre Beinö (tjl)
Politisk sekreterare (S)
andre.beino@haninge.se

Maria Levin
Politisk sekreterare (S)
Administration gällande kommunstyrelsens ordförande
08-606 83 56
maria.levin@haninge.se

Andreas Seinegård
Politisk sekreterare (C)
Stadsbyggnadsnämnden och kultur- och demokratinämnden
08-606 92 12
andreas.seinegard@haninge.se

Patrik Lind
Politisk sekreterare (L)
Grund- och förskolenämnden
patrik.lind@haninge.se

Nicholas Nikander
Politisk sekreterare (L)
Idrotts- och fritidsnämnden
nicholas.nikander@haninge.se

Nicole Forslund
Politisk sekreterare (L)

Seth Örbrink
Politisk sekreterare (KD)
Äldrenämnden
seth.orbrink@haninge.se

Oppositionskansli

Till sin hjälp har oppositionen politiska sekreterare som du kan vända dig till i olika frågor:

Sven Gustafsson (M)
08-606 85 85
sven.gustafsson@haninge.se

Mikael Fridebäck (M)
08-606 77 93
mikael.frideback@haninge.se

Viktor Östlund (MP)
viktor.ostlund@haninge.se

Mikael Valtersson (SD)
08 - 606 54 54
mikael.valtersson@haninge.se

Patrik Olofsson (V)
08 - 606 47 58
patrik.olofsson@haninge.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 januari 2019