Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunledningen består av kommunalråd som tillhör Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Här hittar du även våra förtroendevalda.

Kommunledning

Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen

Meeri Wasberg (S)

Kommunalråd, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i grund- och förskolenämnden

Tobias Hammarberg (L)

Kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Petri Salonen (C)

Kommunalråd och 1:e vice ordförande i socialnämnden

Jens Davidson (KD)

Kommunalråd och ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Göran Svensson (S)

Kommunalråd och ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Maria Fägersten (S)

Opposition

Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M)

Kommunledningens kansli

Till sin hjälp har kommunledningen politiska sekreterare som du kan vända dig till i olika frågor:

Måns Gustafsson (S)
Kanslichef  
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
08-606 71 69
mans.gustafsson@haninge.se

Martin Persson (S)
Politisk sekreterare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt kommunstyrelsens ordförande
08-606 70 48
martin.persson@haninge.se

Andre Beinö (S)
Politisk sekreterare
Kommunikation samt näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
andre.beino@haninge.se

Nils Bergmark (S)
Politisk sekreterare
Socialnämnden
nils.bergmark@haninge.se

Andreas Seinegård (C)
Politisk sekreterare
Stadsbyggnadsnämnden och kultur- och demokratinämnden
08-606 92 12
andreas.seinegard@haninge.se

Lovisa Kronsporre (C)
Politisk sekreterare
08-606 96 46
lovisa.kronsporre@haninge.se

Josefina Sjöblom (L)
Politisk sekreterare
Grund- och förskolenämnden och idrotts- och fritidsnämnden
08-606 91 46
josefina.sjoblom@haninge.se

Seth Örbrink (KD)
Politisk sekreterare
Äldrenämnden
08-606 86 90
seth.orbrink@haninge.se

Oppositionskansli

Till sin hjälp har oppositionen politiska sekreterare som du kan vända dig till i olika frågor:

Rebecca Nordin Vainio (M)
08-606 50 59
rebecca.vainio@haninge.se

Elina Jansson (MP)
08-606 77 71
elina.jansson@haninge.se

Christian Delhage (SD)
christian.delhage@haninge.se

Patrik Olofsson (V)
08-606 47 58
patrik.olofsson@haninge.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 mars 2020