Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunledningen består av tre kommunalråd som tillhör Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Här hittar du även våra förtroendevalda.

Kommunledning

Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen

Meeri Wasberg (S)

Kommunalråd, med ansvar för sociala frågor och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Petri Salonen (C)

Kommunalråd och 1:e vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Johan Svensk (MP)

Opposition

Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M)

Kommunledningens kansli

Till sin hjälp har kommunledningen politiska sekreterare som du kan vända dig till i olika frågor:

Måns Gustafsson (S)
Stabschef - övergripande, Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
08-606 71 69
mans.gustafsson@haninge.se

Maria Levin (S)
Politisk sekreterare, Äldrenämnden
Administration kring kommunstyrelsens ordförande
08-606 83 56
maria.levin@haninge.se

Andreas Seinegård (C)
Politisk sekreterare, Sociala frågor
08-606 92 12
andreas.seinegard@haninge.se

Viktor Östlund (MP)
Politisk sekreterare, Kultur- och fritidsnämnden samt hållbarhetsfrågor
viktor.ostlund@haninge.se

Henrik Persson (S)
Kommunikations/Pressansvarig/kommunstyrelens ordförande
henrik.persson@haninge.se

André Beinö (S)
Grund- och förskolenämnden samt Gymnasie- och utbildningsnämnden
andre.beino@haninge.se

Oppositionskansli

Till sin hjälp har oppositionen politiska sekreterare som du kan vända dig till i olika frågor:

Martin Strömvall (KD)
08- 606 55 02
martin.stromvall@haninge.se
Tobias Hammarberg (L)
08- 606 83 55
tobias.hammarberg@haninge.se

Sven Gustafsson (M)
08-606 85 85
sven.gustafsson@haninge.se

Mikael Fridebäck (M)
08-606 77 93
mikael.frideback@haninge.se
Per Olsson (RS)


Mikael Valtersson (SD)


Patrik Olofsson (V)

08 - 606 47 58
patrik.olofsson@haninge.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 september 2018