Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för bibliotek, musikskolan, utställningar, kulturprogram, fritidsgårdar, idrotts- och friluftsanläggningar samt Miljöverkstan. Förvaltningen hanterar även bidrag till föreningar, lokalbokning och lotteritillstånd.

För att arbeta så nära medborgarna som möjligt har kultur- och fritidsförvaltningen en geografisk områdesindelning med kontor på tre platser i kommunen.

Område norr

Här ingår Brandbergen, Gudö, Vendelsö, Vega, Norrby och Dalarö samt den norra delen av skärgården med öarna Ornö, Fjärdlång och Huvudskär. Områdeskontoret ligger i Brandbergen i samma lokaler som Haninge musikskola.

Klas Sandberg, områdeschef norr, 08-606 86 57
klas.sandberg@haninge.se

Område central

Består av Handen med de stora kultur- och fritidsanläggningar som ligger där. Områdeskontoret ligger i Haninge kulturhus i centrala Handen.

Maria Backe, områdeschef central, 08-606 86 11
maria.backe@haninge.se

Område syd

Här ingår Jordbro, Västerhaninge, Tungelsta samt den södra delen av skärgården med öarna Muskö, Utö och Nåttarö. Områdeskontoret ligger i Jordbro kultur- och föreningshus.

Mehmet Yildiz, t.f områdeschef syd, 08-606 72 40
mehmetmesut.yildiz@haninge.se

Utveckling och stöd

Centralt på förvaltningen finns avdelningen Utveckling och stöd som har till uppdrag att bistå förvaltningens chefer och verksamheter med aktiviteter och stöd. Här finns strateger, verksamhetscontroller, utredare, nämndsekreterare och assistenter. Avdelningen har sina lokaler i kommunhuset.

Lotta Gusterman, chef för utveckling och stöd, 08-606 89 39
lotta.gusterman@haninge.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 juni 2020