Bolag och förbund

Vissa verksamhetsområden inom kommunen har placerats i bolag eller förbund. Här nedan ser du vilka dessa är och vad de ansvarar för.

Bolag

Haninge kommun Holding AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Haninge kommun äga och förvalta kommunens innehav av aktier i Haninge Bostäder AB.

Haninge Bostäder AB

Bolaget är Haninges kommunala bostadsföretag och förvaltar kommunens bostäder.

haningebostader.se

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

Bolaget äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler, skolor, förskolor, äldreboende, omsorgsboende, bibliotek, fritidsgårdar med mera.

Tornberget

SRV återvinning AB

Bolaget sköter insamling och hantering av hushållssopor i Haninge och även fyra andra södertörnskommuner (Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn och Salem.

srvatervinning.se

AB Vårljus

Bolaget erbjuder institutionsvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem åt de 25 kranskommunerna i Stockholms län, som också äger bolaget. Verksamheten omfattar behandling i dag- och dygnsvård, gruppboenden för ensamkommande flyktingungdomar, stödboenden, träningslägenheter, utredning i institution och öppenvård, jour- och familjehemsverksamhet samt behandlingsprogram i öppenvård.
varljus.se


Förbund

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundet finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Denna samverkan ska även förhindra att människor hamnar i en "rundgång" mellan olika myndigheter.

samordningsforbundethaninge.se

Södertörns brandförsvarsförbund

Förbundet ansvarar för räddningstjänsten Haninge och de övriga södertörnskommunerna (Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö).

sbff.se

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Förbundets bedriver tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen på uppdrag av de tre södertörnskommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

smohf.se

Tyresåns vattenvårdsförbund

Förbundet tar fram åtgärdsförslag, undersöker miljön och informerar om Tyresån. Målet är att Tyresåns höga naturvärden ska bevaras och utvecklas, även med en ökande befolkning och verksamhet i området. Medlemmar är de sex kommunerna i avrinningsområdet; Haninge, Huddinge, Stockholm, Tyresö, Botkyrka och Nacka, samt Stockholm Vatten och Länsstyrelsen i Stockholms län.

tyresan.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 mars 2017