Kommunens organisation

En kommun styrs av de förtroendevalda politikerna, som fattar beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder för de olika verksamheterna. För varje nämnd finns en förvaltning, vars tjänstemän har till uppgift att verkställa nämndernas beslut.

Kommunens organisationsschema

Organisationsschema Haninge kommun
Copyright: Haninge kommun

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 oktober 2019