Kommunens organisation

En kommun styrs av de förtroendevalda politikerna, som fattar beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder för de olika verksamheterna. För varje nämnd finns en förvaltning, vars tjänstemän har till uppgift att verkställa nämndernas beslut.

Kommunens organisationsschema

Organisation_Haninge_kommun_800x450.jpg

Copyright: Haninge kommun

Haninge kommun organisation (större bild).

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 februari 2020