Medborgarservice

Till Medborgarservice kan du vända dig för att få svar på olika kommunala frågor eller besked om vem du ska kontakta. Du kan ringa oss, skicka e-post eller bara att komma in till kommunhuset. Här kan du också få hjälp med blanketter, ansökningar, kopiering och scanning.

Här följer några exempel på vad du kan få för hjälp och information om: allmän samhällsinformation och energirådgivning. Du kan hämta broschyrer, styrelse- och nämndprotokoll samt ta del av utställningar. Bredvid receptionen finns även kommunens plan- och bygglovcenter.

Söker du blanketter?

Här hittar du våra blanketter att ladda ned

Kontakt

Kommunhuset
08-606 81 09
Fax 08-606 75 70
receptionen@haninge.se

Juridisk rådgivning

Vill du ha tips om hur du kan gå vidare med dina juridiska problem? Hos advokatjouren och juristjouren får du gratis rådgivning i cirka 15 minuter.

Samtalet är endast en rådgivning och du får vara anonym om du vill. Du får hjälp med en första genomgång av ditt problem och råd om hur du ska göra om du behöver mer hjälp. Advokaten/juristen kan inte på denna korta tid upprätta handlingar eller vidta några andra direkta åtgärder.

Läs mer om Advokatjouren på Advokatsamfundets webbplats


Advokatjouren i biblioteket, Handen

Advokatjouren är inställd under våren 2020 för att minska smittspridningen av coronaviruset.


Juridisk telefonrådgivning våren 2021

Tisdagar 16.45-18.45

12 januari

26 januari

 9 februari

23 februari

 9 mars

23 mars

20 april

 4 maj

18 maj

 1 juni

För att boka 15 minuters fri juridisk rådgivning, ring till biblioteket i Handen från kl 12.00 samma dag som rådgivningen äger rum. Telefonnummer: 08-6068593.

Du blir sedan uppringd av en jurist från advokatfirman Bigosinski under den tid du valt.

Notarius Publicus

En Notarius publicus hjälper dig med juridiska ärenden. Vanligast är att bestyrka namnunderskrifter, översättningar, översättare, adoptioner, bolagshandlingar, kopior, köpehandlingar med mera.

Notarius Publicus i Haninge kommun

Jur. kand Joakim Askegård
Confide Legal Services AB
Swedbank Juristbyrå
08-448 63 00
Besökstid efter överenskommelse, i kommunhuset.

Notarius Publicus förordnas av Länsstyrelsen enligt Förordning (1982:327) om notarius publicus. Notarius publicus är latin och betyder offentlig sekreterare.

Senast uppdaterad: 3 november 2020