Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vigsel

I folkbokföringen registreras vilka som bor i landet och var de bor. Uppgifter om namn, identitet och familjeförhållanden registreras också i folkbokföringen.

Blomsterbukett Foto: Counselling

Vigsel

I Sverige är äktenskapet könsneutralt, det vill säga ni som gifter er kan vara antingen en man och en kvinna, två kvinnor eller två män. En svensk vigsel är giltig i de flesta andra länder, men det finns undantag. Den som har anknytning till ett annat land bör därför kontakta sitt hemlands ambassad för närmare upplysningar.

I Sverige kan man vigas

  • inom ett trossamfund av en behörig vigselförrättare (religiös vigsel)
  • inför en vigselförrättare som Länsstyrelsen har utsett (borgerlig vigsel).

Kontakta det aktuella samfundet, till exempel en församling i Svenska kyrkan, för närmare information om religiös vigsel.

Bokningsförfrågan för borgerlig vigsel

Hindersprövning – innan vigseln

Om ni ska gifta er i Sverige måste ni ansöka om så kallad hindersprövning hos Skatteverket. Skatteverket prövar då om ni har rätt att gifta er i Sverige. Ni kan gifta er i Sverige även om ingen av er är bosatt här. När hindersprövningen är klar utfärdar Skatteverket två intyg som ni ska lämna in i receptionen i kommunhuset senast 4 veckor innan vigseln.

Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig:

  • Ålder – om någon av er är under 18 år får ni inte gifta er.
  • Släktskap – om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.
  • Om någon av er redan är gift/registrerad partner får ni inte gifta er.

De svenska hindren gäller alltid när man ska gifta sig i Sverige. Alltså även om ingen av er är svensk medborgare eller bor i Sverige. Är någon av er inte bosatt i Sverige måste han eller hon personligen besöka Skatteverket och styrka sin identitet med pass eller, i vissa fall, ett nationellt id-kort där medborgarskapet framgår. I de fall det går ska ni även lämna ett civilståndsintyg från hemlandet.

Vigsel i utlandet

I utlandet kan ni gifta er hos antingen en svensk eller en utländsk myndighet. Den svenska myndigheten kan vara en svensk ambassad, ett svenskt konsulat eller Svenska kyrkan. Vänd er till Utrikesdepartementet eller Svenska kyrkan i utlandet för att få veta vid vilka ambassader och konsulat och i vilka kyrkor som ni kan gifta er. Ska ni gifta er inför en svensk myndighet tar ni med er ett intyg om hindersprövning. Ska ni i stället gifta er inför en utländsk myndighet kan ni behöva ett äktenskapscertifikat.

Gifter ni er i utlandet måste ni själva underrätta Skatteverket om detta, t.ex. genom att visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum. Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen. Varje land har sina speciella bestämmelser om vigsel. Det är därför viktigt att ni tar reda på vad som behövs genom att fråga på det aktuella landets ambassad.

Äktenskapscertifikat – vigsel i utlandet

Ett äktenskapscertifikat är en individuell handling som visar att du har rätt att gifta dig inför en utländsk myndighet. Äktenskapscertifikatet innehåller uppgifter om dig och din blivande make/maka. Endast du som är svensk medborgare kan få ett äktenskapscertifikat. Om du är folkbokförd i Sverige ska du ansöka om äktenskapscertifikat hos Skatteverket och om du är bosatt i utlandet ska du i stället kontakta närmaste svenska ambassad eller konsulat.

Mer information hittar du på Skatteverkets hemsida

www.skatteverket.se

Senast uppdaterad: 12 december 2023