Mat och måltider

All måltidsverksamhet ska bedrivas utifrån ett helhetsperspektiv. Kommunens måltidsverksamheter ska pedagogiskt stödja individer till hållbara och hälsosamma val för långsiktigt goda matvanor. Helhetsperspektivet innebär att mat och måltider är en del i ett större sammanhang och av stor betydelse för att nå en god hälsa hos kommunens invånare sett ur ett livslångt perspektiv. Sund och näringsriktig mat är en viktig förutsättning för god hälsa.

Alice äpple Foto: Mostphotos

Måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplatser och kulturbärare. Måltiderna ska förmedla matglädje och vara en del i bevarandet av traditionell matkultur samt främja utvecklingen av modern mat. Variation och bredd i utbud ska eftersträvas. Mat och råvarors ursprung samt påverkan på klimat och miljö ska lyftas fram.

Måltidsmodellen

En bra måltid är mer än maten på tallriken. Två pusselbitar i Livsmedelsverkets måltidsmodell omfattad av lagkrav – maten ska vara näringsriktig och säker. Att måltiden är god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen och komma eleverna tillgodo. Måltiden bör också vara socialt och miljömässigt hållbar. Med integrerad menas att måltiden är en del av skoldagen och tas tillvara som resurs i den pedagogiska verksamheten.

Haninges modell, inspirationsmatsedeln

Haninges modell, inspirationsmatsedeln, följer Livsmedelsverkets råd och styr vilka huvudingredienser som används samt hur ofta och när dessa serveras. Inspirationsmatsedeln ser till att alla förskolor och skolor får en god, näringsriktig och hållbar lunch. Den underlättar även för er där hemma att planera middag.

Många kockar väljer att servera en annan maträtt men utgår från samma huvudingredienser. Flera kök serverar mer än en maträtt. Skolornas kompletta menyer hittar ni i Skolmatsappen (mer information till höger på sidan).


Bra måltider i förskolan, gott exempel från Västerhaninge


Visste du

I Haninge finns cirka 65 kök som drivs i kommunal regi inom förskola och skola, hela 92 % lagar all mat på plats i välutrustade tillagningskök. Vi lagar mat av bra råvaror i Haninge och minimerar med andra ord användning av helfabrikat.


Vi vill veta vad du tycker

Vi vill ha nöjda matgäster så tveka inte att höra av dig till ditt barns kock i förskolan eller kökschefen i din skola, alternativt koststrategen, om det är något du undrar över. Matråd på skolorna gör eleverna delaktiga i vad som serveras och varför, utvecklar måltidsmiljön och måltidsupplevelsen.

Ytterst ansvarig för respektive måltidsverksamhet är förskolechef/rektor.

Smaklig måltid!

Kontakt

Catarina Heilborn
Koststrateg
Kommunstyrelseförvaltningen
08-606 70 97
catarina.heilborn@haninge.se

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 november 2020