Mat och måltider

All måltidsverksamhet ska bedrivas utifrån ett helhetsperspektiv. Kommunens måltidsverksamheter ska pedagogiskt stödja individer till hållbara och hälsosamma val för långsiktigt goda matvanor. Helhetsperspektivet innebär att mat och måltider är en del i ett större sammanhang och av stor betydelse för att nå en god hälsa hos kommunens invånare sett ur ett livslångt perspektiv. Sund och näringsriktig mat är en viktig förutsättning för god hälsa.

Alice äpple Foto: Mostphotos

Måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplatser och kulturbärare. Måltiderna ska förmedla matglädje och vara en del i bevarandet av traditionell matkultur samt främja utvecklingen av modern mat. Variation och bredd i utbud ska eftersträvas. Mat och råvarors ursprung samt påverkan på klimat och miljö ska lyftas fram.

Måltidsmodellen

Livsmedelsverkets måltidsmodell består av sex pusselbitar som alla är viktiga för att de offentliga måltiderna ska skapa matglädje och bidra till hållbar utveckling.

God och Trivsam – Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen.
Näringsriktig och Säker – En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta.
Miljösmart – Med miljösmart menar vi måltider som bidrar till en  miljömässigt hållbar utveckling och de nationella miljömålen.
Integrerad – Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs, exempelvis i den pedagogiska verksamheten.

Haninges modell, inspirationsmatsedeln

Haninges modell, inspirationsmatsedeln som följer Livsmedelsverkets nationella riktlinjer, säkrar kockarnas planering för en näringsriktig, säker och miljösmart skollunch. Alla recept och hela Inspirationsmatsedeln för varje termin näringsberäknas, kostnadsberäknas och klimatberäknas.

De flesta kockar i både förskola och skola väljer att servera en annan maträtt men utgår ifrån, lär och tar stöd av den planerade inspirationsmatsedeln. Många kök i skolan serverar fler än en maträtt. Skolornas kompletta menyer, och inspirationsmatsedeln, hittar ni i Skolmatsappen:
Haninge skolors menyer 
Information om skolmaten.se och deras kostnadsfria app


Bra måltider i förskolan, gott exempel från Västerhaninge


Visste du

I Haninge finns cirka 65 kök som drivs i kommunal regi inom förskola och skola, nästan 100 procent lagar all mat på plats, nära sina matgäster, i välutrustade tillagningskök. Kockarna lagar mat av bra råvaror i Haninge och minimerar med andra ord användning av helfabrikat.


Vi vill veta vad du tycker

Vi vill ha nöjda matgäster så tveka inte att höra av dig till ditt barns kock i förskolan eller kökschefen i din skola, alternativt koststrategen, om det är något du undrar över. Matråd på skolorna gör eleverna delaktiga i vad som serveras och varför, utvecklar måltidsmiljön och måltidsupplevelsen.

Ytterst ansvarig för respektive måltidsverksamhet är förskolechef/rektor.

Smaklig måltid!

Kontakt

Catarina Heilborn
Koststrateg
Kommunstyrelseförvaltningen
08-606 70 97
catarina.heilborn@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 januari 2022