Europeiskt samarbete kring utveckling av undervisningsmetoder

Hur ska skolan kunna möta vår tids utmaningar i undervisningen i matte, teknik, biologi, fysik och kemi? Haninge har representerat Sveriges skolor i det europeiska projektet ATS STEM som försökt besvara den frågan.

Tillsammans med tolv andra projektpartners från åtta europeiska länder har Haninges grundskolor deltagit i projektet. Formellt avslutades projektet med en konferens i maj i år, efter att ha pågått sedan 2019. I Haninges grundskolor kommer resultaten att användas till att stödja kvaliteten i undervisningen.

Projektets mål

Målet med projektet har varit att få fram väl genomarbetade och beprövade undervisningsmetoder och digitala verktyg för 10 -16-åringar. Projektet har sökt lösningar på vår tids utmaningar inom matematik, teknik och de naturvetenskapliga ämnena genom att öka ämnesövergripande kunskaper och förmågor. Arbetssättet har varit utforskande och experimenterande med digitala bedömningsformer och projektet har även inkluderat språkutvecklande arbetssätt.

Höglundaskolan som exempel

Parallellt med utprovning och genomförande av undervisningsmomenten har forskning bedrivits kring vad som fungerar och inte, samt att försöka förstå varför. I Haninge har sju skolor varit delaktiga: Dalarö skola, Haga-Lyckebyskolan, Runstensskolan, Åbyskolan, Vikingaskolan, Kvarnbäcksskolan och Höglundaskolan. På den avslutande konferensen i maj 2022 i Dublin redovisade Höglundaskolans lärare Åsa Johansson och Elisabeth Hagman skolans arbete kring återvinning och hållbarhet, med extra fokus på språkutveckling och kommunikation.

Fakta: STEM står för Science Technology Enginering Mathematics och projektnamnet ATS STEM står för Assessment of Transversal Skills in STEM education. ATS STEM finansieras med stöd av Erasmus+. Från Sverige medverkade lärare och elever från Haninge kommuns grundskolor samt forskare från Kungliga tekniska högskolan, KTH. 

Senast uppdaterad: 16 september 2022