Haninges skolenkät

I skolenkäten får elever och deras vårdnadshavare tycka till om hur skolan fungerar. Haninges skolenkät genomförs i mars varje år. Resultatet är ett av de verktyg som förskolan, pedagogisk omsorg och skolorna använder som analysunderlag när de utarbetar sina förbättringsplaner. Undersökningen ger oss en uppfattning om vilka frågor vi behöver arbeta vidare med.

Information om Haninge kommuns skolenkät 2022

I år är målgruppen för skolenkäten

  • Förskolan: vårdnadshavare till barn i åldern 1-5
  • Pedagogisk omsorg: vårdnadshavare till barn i åldern 1-5
  • Grundskolan: elever i årskurserna 4 och 8 
  • Grundsärskolan: elever i årskurserna 4 och 8

Så här går det till

Haninge skolenkät 2022 genomförs mellan vecka 12 och 14 av deltagande skolor och besvaras digitalt. Årets resultat publiceras i juni på Haninge kommuns jämförelseguide.

Metod

Enkäten skickas ut från de deltagande skolorna. Enkäten innehåller påståenden som vårdnadshavare respektive elever får ta ställning till. En skala i fyra steg används: Stämmer helt och hållet, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska dåligt och Stämmer inte alls. Det finns även möjlighet att svara Vet ej.

Haninge kommuns jämförelseguide

Delar av skolenkäten kommer att visas i Jämförelseguiden.

Besök Jämförelseguiden här

Kontakt

Helene Nordmark
Administrativ samordnare
08-606 79 92 
helene.a.nordmark@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022