Haninges skolenkät

I skolenkäten får elever och deras vårdnadshavare tycka till om hur skolan fungerar. Haninges skolenkät genomförs i mars varje år. Resultatet är ett av de verktyg som förskolan, pedagogisk omsorg och skolorna använder som analysunderlag när de utarbetar sina förbättringsplaner. Undersökningen ger oss en uppfattning om vilka frågor vi behöver arbeta vidare med.

Information om Haninge kommuns skolenkät 2019

I år är målgruppen för skolenkäten

  • Förskolan: vårdnadshavare till barn i alla åldrar

  • Pedagogisk omsorg: vårdnadshavare till barn i åldern 1-5

  • Grundskolan: elever i årskurserna 4 och 8 och vårdnadshavare till elever i årskurserna 2, 4 och 8

  • Grundsärskolan: alla elever och vårdnadshavare                

Så här går det till

Haninge skolenkät 2019 kommer att genomföras under vecka 10-12. Enkäten skickas ut från de deltagande skolorna och besvaras via webben. Under vecka 23 kommer resultaten att presenteras på denna webbsida.


Haninge kommuns jämförelseguide

Delar av skolenkäten kommer att visas i Jämförelseguiden som du kan ta del av här.

Tidigare skolenkäter

Resultat 2018 Haninge skolenkät på kommunnivå

Resultat 2018 Haninge skolenkät på enhetsnivå

Metod

Enkäten skickas ut från de deltagande skolorna. Enkäten innehåller påståenden som vårdnadshavare respektive elever får ta ställning till. En skala i fyra steg används: Stämmer helt och hållet, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska dåligt och Stämmer inte alls. Det finns även möjlighet att svara Vet ej.

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 februari 2019