Skoldialog 2021

I grund- och förskolenämnden samt gymnasie- och vuxennämndens budgetar görs historiska satsningar på skola och utbildning i Haninge kommun. Fler pedagoger i förskolan, ökad likvärdighet i skolan och förskolan samt en stärkt vuxenutbildningar är några av de historiska budgetsatsningarna tillsammans med en elevpengshöjning på sju procent. Det här är temat för Skoldialogen den 7 december i Kulturhuset som kommer fokusera på dialog med vårdnadshavare och de som är intresserade av skol- och utbildningsfrågor i Haninge kommun. Varmt välkommen!

Bild på ordföringarna i nämnderna samt utbildningsdirektören. Tobias Hammarberg (L), ordförande grund- och förskolenämnden, Maria Fägersten (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Henrik Lind, utbildningsdirektör. Foto: Haninge kommun.

Du kan läsa mer om satsningarna som beslutats i respektive nämnd här. 

Under Skoldialogen kommer vi berätta mer om de historiska satsningarna för för- och grundskolan i kommunen men fokus för träffen är just dialog. Kom och lyssna, ställ frågor och prata med oss om skola- och utbildning.

Tid för Skoldialog: Tisdagen den 7 december

Plats: Kulturhuset

Kl. 18.00–18.30:  Inledning av Skoldialog - kortare dragning av utbildningsförvaltningen och Tobias Hammarberg (L) samt Maria Fägersten (S).

Kl. 18.30–20.00: Dialog - ställ frågor och samtala med representanter från utbildningsförvaltningen samt de förtroendevalda politikerna i form av cafésamtal.

Fika serveras. Varmt välkommen!

Tobias Hammarberg (L), ordförande i grund- och förskolenämnden
Maria Fägersten (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Henrik Lindh, utbildningsdirektör, utbildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 29 november 2021