Skoldialog

Framgångsrik skolutveckling bygger på systematiskt kvalitetsarbete, engagemang och dialog. Genom skoldialogen får vi möjlighet att lyssna till synpunkter från vårdnadshavare, intresseorganisationer, skolpersonal, politiker, tjänstemän och andra som är intresserade av skolutvecklingsfrågor.

Foto: Mostphotos

Tobias Hammarberg (L), ordförande i grund- och förskolenämnden, Maria Fägersten (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Henrik Lindh, utbildningsdirektör, bjuder in till skoldialogen.

Skoldialogen äger rum två gånger per läsår - en gång på våren och en gång på hösten.

Nästa tillfälle är den 12 mars klockan 18-20 Auditoriet Kulturhuset.

Kontakt

Patrik Lönn
Chef för central stödavdelning
08-606 84 72
patrik.lonn@haninge.se

Syftet med skoldialogen

  • Att vårdnadshavare, intresseorganisationer, personal och övriga medborgare ska få insyn och fördjupad förståelse i kommunens arbete kring viktiga frågor inom skolutveckling.

  • Att ovanstående målgrupper ska få möjlighet att ge inspel till och vara delaktiga i frågor som rör skolutveckling.

  • Att kommunens tjänstemän och politiker ska få ökad kunskap om vårdnadshavarnas erfarenheter och perspektiv.

Tidigare skoldialoger

Senast uppdaterad: 11 februari 2020