Pedagogiska priserna

Varje år lyfter Haninge kommun fram och belönar de som utvecklat verksamheten på en förskola eller skola. Du som är kollega, chef, elev eller anhörig kan nominera någon eller några som du tycker ska få pris för sina insatser under det gångna året.

Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos

De pedagogiska priserna delas ut i september varje år. 2020 är prisutdelningen dock uppskjuten på grund av covid-19 och planeras istället till slutet på november. Juryn, som består av ledningsgruppen på utbildningsförvaltningen, utser vem eller vilka som får ta emot utmärkelserna.

Priserna för pedagogiska insatser delas ut till nio kategorier:

  1. Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag förskola
  2. Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, grundskola/grundsärskola, F–6
  3. Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, fritidshem inom grundskola/grundsärskola
  4. Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, grundskola/grundsärskola 7–9
  5. Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, gymnasie- och vuxenutbildningen, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna
  6. Skicklig pedagogisk ledning och utveckling
  7. Bästa innovatör och entreprenör
  8. Bästa förskolerestaurang/skolrestaurang/kök
  9. Bästa miljöarbete

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
utbildningsforvaltningen@haninge.se

Vinnare från tidigare år

information om behandling av personuppgifter

Information om hur Haninge kommun arbetar med personuppgifter och GDPR

Har du frågor kring vad som gäller kring hanteringen av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud.

Haninge kommuns dataskyddsombud
08-606 70 00
dataskyddsombud@haninge.se

Om du inte är nöjd med vår behandling kan du vända dig till Datainspektionen.

Datainspektionen
08-657 61 00
datainspektionen@datainspektionen.se

Vill du inte vara med i nomineringen?

Om du inte vill vara med i nomineringen kontakta utbildningsförvaltningen som då tar bort dina personuppgifter. 

utbildningsförvaltningen

Kontakt för den här sidan: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 november 2020