Pedagogiska priserna i Haninge kommun

Nu har nomineringen för 2021 års pedagogiska priser avslutats. Vinnarna presenteras i början av 2022 och kommer annonseras på Haninge kommuns nyhetssida bland annat. Håll tummarna för din favorit under tiden!

Tre barn; en flicka och två pojkar står på en fotbollsplan och tittar mot kameran. Skolbarn i Brandbergen i Haninge. Foto: Johan Gustafsson, G40 Studio.

Varje år lyfter Haninge kommun fram och belönar de som utvecklat verksamheten på en förskola eller skola. Du som är kollega, chef, elev eller anhörig kan nominera någon eller några som du tycker ska få pris för sina insatser under det gångna året. 

De pedagogiska priserna delas ut i början av 2022. Juryn, som består av ledningsgruppen på utbildningsförvaltningen, utser vem eller vilka som får ta emot utmärkelserna.

Priserna för pedagogiska insatser delas ut till 12 kategorier:

1. Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, förskola

2. Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, grundskola F-6,
grundsärskola F-6

3. Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, fritidshem inom grundskola, grundsärskola

4. Skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, grundskola 7-9,
grundsärskola 7-9

5. Särskilt skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, högskoleförberedande program gymnasieskola

6. Särskilt skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, yrkesprogram gymnasieskola, gymnasiesärskola

7. Särskilt skicklig pedagog, grupp eller arbetslag, introduktionsprogram gymnasieskola eller individuellt program gymnasiesärskola

8. Särskilt skicklig pedagog, arbetsgrupp, vuxenutbildningen  

9. Skicklig pedagogisk ledning och utveckling

10. Bästa innovatör och entreprenör

11. Bästa förskolerestaurang/skolrestaurang/kök

12. Bästa miljöarbete

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
utbildningsforvaltningen@haninge.se

Vinnare från tidigare år

Vill du inte vara med i nomineringen?

Om du inte vill vara med i nomineringen kontakta utbildningsförvaltningen som då tar bort dina personuppgifter. 

utbildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 20 oktober 2021