researchED 2019

För tredje året i rad arrangerade Haninge och Tyresö kommun den internationella skolkonferensen researchED som traditionsenligt hölls på Fredrika Bremergymnasiet och som lockade över 450 deltagare.

– Vi är stolta över att vi återigen fick förtroendet att leda denna internationella konferens. Det är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb och att ämnena lockar till samtal. Skolutveckling är för oss ett högprioriterat område, och genom researchED kan vi lyfta fram vårt pedagogiska arbete i Haninge och samtidigt lära av andra. Det är hedrande att så många ville komma till Haninge och medverka, säger Henrik Lindh, tillförordnad förvaltningschef för utbildningsförvaltningen i Haninge kommun.

Inledningstalare var bland annat Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge, Henrik Lindh, tillförordnad förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Haninge kommun, Eva Hartell, forskare och projektledare för konferensen.

Dagens överraskningstalare var Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London. Han har under lång tid forskat på vad som utmärker framgångsrikt lärande och tagit fram en verktygslåda för arbetet i klassrummet. Han kunde inte personligen närvara på researchED, men hade spelat in en film som satte tonen för resten av dagen.

Som vanligt var det en imponerande talarlista med över 40 olika föreläsningar och några av de stora namnen var Alex Quigley som talade om The Magic of Metacognition, Oliver Caviglioli - Memory and Meaning, Lena Adamson - Researchbased leadership, Per Kornhall - Where are we heading? Current schoolpolicies in Sweden.

KONTAKT

Eva Hartell
Lektor
08-606 82 45
eva.hartell@haninge.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: 19 oktober 2021