Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Muhamed Muminovic, lärare i matematik och NO

Muhamed Muminovic är lärare i matematik och NO på Vendelsömalmsskolan och har arbetat inom Haninge kommun sedan 2005. God sammanhållning med kompetenta kollegor och den kompetensutveckling som kommunen erbjuder är viktiga faktorer som gör att han trivs.

Foto: Jennifer Glans

– Jag känner mig som rätt person på rätt plats. Men läraryrket är aldrig en enmansshow, du ingår i ett arbetslag med flera duktiga lärare som arbetar tillsammans, för eleverna.

Vad fick dig att välja att jobba som lärare i just Haninge kommun?

– Jag kände mig välkommen redan från första stund. Bemötandet under min anställningsintervju gjorde att jag kände mig värdefull, med min bakgrund och utbildning. Jag uppskattade att allt finns i Haninge och fascinerades av att skolan var så mångkulturell, jämfört med där jag jobbade tidigare. Jag var på rätt ställe!

Hur är samarbetsklimatet på skolan där du arbetar?

– Vad jag verkligen gillar med jobbet är den fina sammanhållningen och den prestigelösa kulturen. Klimatet är öppet och vi har en stark personalstyrka med kompetenta, legitimerade lärare som gör att vi kan hålla en hög nivå på det
kollegiala lärandet.

Känner du att du utvecklas?

– Absolut. Jag har höga förväntningar på mig själv och får ofta beröm för mitt engagemang och arbete. Men självklart har jag även behov av stöd ibland, och då får jag det.

– Haninge kommun är bra på kompetensutveckling. Det kan vara allt ifrån olika konferenser till kvällskurser om Matematiklyftet. Vi har också olika mötesformer där vi lyfter pedagogiska frågor och utbyter erfarenheter och kunskaper kollegor emellan. Sedan lär vi oss hela tiden mycket av varandra varje dag i olika former.

Hur bidrar du till utvecklingen av skolan?

– All utveckling bygger på ett fungerande lagarbete, där det inte bara är en person som bidrar. Elever är olika och alla lär sig på olika sätt. Därför måste vi utgå från varje individs behov. Nu arbetar vi med något som kallas momentplaner för att göra kunskapskraven tydligare, både för elever och föräldrar. Målet är att eleverna på ett enklare sätt ska förstå vad de behöver
jobba med. Planerna gör också att vi blir bättre på att kommunicera med föräldrarna.

Muhamed Muminovic fortsätter sitt resonemang om varje elevs unika behov och pekar på skolans viktiga roll eftersom den speglar hela samhället.

– Vår uppgift är att se till att ungdomarna blir goda samhällsmedborgare. Det som gör mitt jobb i Haninge kommun speciellt och meningsfullt är att få göra skillnad och se eleverna växa – oavsett vilken bakgrund eller vilka förkunskaper de har.

– Vi måste utgå från varje elevs unika behov. Idag har vi digitala och fysiska hjälpmedel som kompletterar varandra. Vi varvar praktiska delar med teoretiska. I klassrummet är den bästa lösningen ofta att kombinera digitala plattformar med mer traditionella metoder.

Hur arbetar Haninge kommun med att möta den digitala utvecklingen?

– Här har kommunen satsat. På senare år har vi fått flera nya verktyg och plattformar på nätet. Inom NO-ämnena har det skett en utveckling vad gäller fysiska verktyg. Vi lär mycket av varandra inom lärarkollegiet och behöver man stöd är det bara att fråga. Utbytet är stort.

Senast uppdaterad: 18 januari 2023