Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Elisabeth Norberg, förskollärare och utvecklingsledare

Elisabeth Norberg har varit förskollärare sedan 1990 och arbetar sedan ett par år tillbaka på förskolan Blåsippan i Haninge, kombinerat med att hon är utvecklingsledare. Hon trivs i sin yrkesroll och känner sig hemma i Haninge, inte minst i stadsdelen Jordbro och på förskolan där hon arbetar.

Foto: Jennifer Glans

– Det här är exakt vad jag vill jobba med. När barnen går vidare till skolan vill jag att de ska vara trygga, självständiga individer och ha en massa förmågor och erfarenheter som vi har gett dem här i förskolan.

Hur arbetar ni för att uppnå det?

– I förskolorna i Haninge jobbar vi med ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt. Vi använder pedagogisk dokumentation där vi observerar, dokumenterar och reflekterar över barnens utforskande. Pedagogerna är medforskande tillsammans med barnen. Vi erbjuder en variation av miljö och material i olika estetiska språk och uttryck såsom teckning och måleri, lera, sand, vatten, bygg och konstruktion, dans och rörelse och vi använder digitala verktyg för att fånga barnens olika läroprocesser.

Vad gör Haninge speciellt?

– Här finns en chans att verkligen bidra. Jag har många års erfarenhet som förskollärare, men jag har lärt mig så mycket nytt under åren här i Haninge. Jämfört med de arbetsplatser jag jobbat på tidigare är södra Jordbro mer mångkulturellt. Visst kan arbetet vara utmanande, men det är samtidigt väldigt utvecklande. Här finns en större stolthet över vad vi gör och när du har förstått hur viktig du är för barnen här, finns det inga gränser.

Du har tidigare jobbat som samordnare. Hur använder du de kunskaperna idag?

– Det är en bra erfarenhet att ha i bagaget. Till exempel har vi utvecklat olika mötesfora och skapat förutsättningar för de olika förskolorna att mötas över gränserna. När alla ser och förstår helheten stärker det den enskilda ansvarskänslan. Vi får en starkare samhörighet och det blir enklare att hjälpas åt och avlasta varandra till exempel vid sjukdom.

– Tänk så här: Jag är anställd i södra Jordbro, just nu på förskolan Blåsippan. Men det ska inte spela någon roll exakt var inom förskoleområdet jag arbetar. I realiteten är vi ju alla anställda i Haninge kommuns förskolor.

Hur viktigt är det att kunna vara med och påverka jobbet?

– Vi arbetar ju utifrån demokratiska former. Delaktighet, att kunna vara med och påverka, är en grundförutsättning för att vi ska kunna utvecklas bra tillsammans. Samtidigt blir det roligare att gå till jobbet. Bemötandet är också en viktig del. Det handlar självklart om våra barn och deras föräldrar men också om vår arbetsmiljö och hur vi är mot varandra. Det är jätteviktigt för att vi ska må bra och ha roligt ihop.

Senast uppdaterad: 18 januari 2023