Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

VA-avgift, Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus kan få uppföra ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter på din fastighet.

Du måste betala anläggningsavgifter och brukningsavgifter för ditt Attefallshus om det klassas som bostadsfastighet.

Anläggningsavgift för Attefallshus 2024

30 625 kronor (inkl moms)

Vatten ska mätas

Det vatten du använder ska mätas. Du kan bara ansluta vattenledningen till ditt Attefallshus genom din huvudbyggnad och mäta vattnet via din nuvarande mätare.

Anslutning av spillvatten och dagvatten

Spillvattnet kan du koppla direkt på fastighetens huvudstam för spillvatten. Dagvattnet ska avledas till dagvattennätet eller till en stenkista. Dagvattnet får inte ledas till spillvattennätet.

Senast uppdaterad: 3 januari 2024