Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Privata pooler

Ansvarig person för en pool ska alltid ha god kännedom om skötsel och drift.

Det innebär bland annat:

  • Ha kännedom om rutiner för hygien
  • Ha kännedom om miljöpåverkan som bassänger kan medföra
  • Känna till att det inte är lämpligt att släppa ut vatten med klor direkt i miljön
  • Sträva efter att använda alternativ till klor, till exempel UV-ljus
  • Diskutera med leverantör eller försäljare av bassängtillbehör

Använd rätt mängd kemikalier

Använd aldrig större mängder kemikalier för klorering eller algbekämpning i pool, spa eller bassänger än vad som rekommenderas från butiker för bassängtillbehör eller från tillverkaren.

Avklorera vattnet före tömning

Vatten från pooler innehåller ofta höga halter av klor som inte får komma ut i miljön då det kan bildas giftiga klororganiska ämnen som kan skada vattenlevande organismer. Innan tömning av pool måste därför vattnet avkloreras. Detta kan göras antingen genom att låta vattnet stå ute i solen några dagar så att fritt klor förbrukas, eller genom att tillsätta kemikalier för avklorering som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör. Efter att kemikalier för avklorering tillsatts, låt vattnet stå några timmar före tömning.

Tömning

Tömning av pooler, spabad etcetera, bör ske genom att vatten får infiltrera i en gräsmatta eller annan genomsläpplig yta på den egna tomten. Se till att vatten inte rinner in på grannfastighet och kontrollera att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten. Om ingen genomsläpplig yta finns kan vattnet i nödfall tömmas i dagvattennätet, t ex genom att pumpas till en gatubrunn.

Om klor har använts i bassängen, kontrollera med mätsticka så att klorhalten är 0,4 mg/l eller mindre innan tömning. Observera att det INTE är ett alternativ att leda vattnet till avloppsnätet, till exempel via bostadens duschbrunn eller liknande. Om du bor inom ett vattenskyddsområde bör kommunens VA-avdelning kontaktas då särskilda regler kan gälla angående installation, skötsel och tömning av pooler.

Rening med andra ämnen än klor

Innehåller din pool andra ämnen än klor, kontakta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för information om hur du ska göra med vattnet vid tömning. Tänk på att silver inte är lämpligt att använda som bakteriedödande ämne eftersom det är giftigt och miljö- farligt. Silver avdödar inte heller virus.

Senast uppdaterad: 5 mars 2021