Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Oljeavskiljare

I så stor utsträckning som möjligt bör naturliga metoder utnyttjas för omhändertagande och rening av dagvatten. Öppna system för fördröjning och avledning ska prioriteras. Tekniska lösningar som till exempel oljeavskiljare och brunnsfilter kan behövas vid höga föroreningshalter, som exempelvis vid parkeringsplatser.

Dagvatten från parkeringar innehåller olja, metaller och gummirester. Dagvatten från större parkeringar ska renas i oljeavskiljare med filter, så kallade klass 1-avskiljare. Avskiljaren ska dimensioneras så att den klarar ett 2-års regn. Utgående vatten från oljeavskiljaren får maximalt innehålla 5 mg opolära alifatiska kolväten per liter.

Senast uppdaterad: 5 mars 2021