Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Södra Tungelsta

Nu arbetar vi i Södra Tungelsta för att förbereda ett nytt område som ska innehålla 400 bostäder, idrottshall och förskola.  Kommunen anlägger två nya lokalgator och en dagvattendamm i en park intill Rocklösaån. Området ligger mellan järnvägen vid Tungelsta station och Lillgårdsvägen.

Tungelstas kultur har länge präglas av en tradition av trädgårdsnäring. Här fanns tidigare flera handelsträdgårdar och centralt i Tungelsta finns en trädgårdspark anlagd på två gamla villaträdgårdar. I södra Tungelsta vill man ta trädgårdsstadens gröna och luftiga kvaliteter och förena med stadslivets utbud och en högre exploateringsgrad. På så sätt kan man nyttja områdets goda läge och trädgårdsstadens idéer till att skapa ett attraktivt och småskaligt boende för fler. Vi vill kombinera det bästa från både stad och landsbygd.

Pågående arbeten 

Nu bygger vi vatten- och avloppsledningar i området. Arbetet startade från Lillgårdsvägen och går vidare in i området. I etappen ingår alla VA-ledningar, el och tele samt dagvattendammen. Vägkroppen fylls upp och får en tillfällig beläggning. Detta arbete beräknas pågå till hösten 2024.

Fastighetsbolaget Turbinen har möjlighet att påbörja byggandet av bostäder, idrottshall och förskola när den grundläggande infrastrukturen är på plats. Slutligt färdigställande av gator och parkområde sker innan lokaler tas i bruk eller inför inflyttning i bostäderna. 

Gällande detaljplaner i Tungelsta

Kontakt

Mark och exploatering
mex@haninge.se

Utbyggnad av bostäder
Turbinen AB
Markus Stjärnklint
08-684 109 04
markus@turbinen.se

Utbyggnad av lokaler och fastigheter
Trotte Cederflod Engström
08-684 109 03
trotte@turbinen.se

Vägarbete
Mikael Adegren
Platschef
08-606 8036
mikael.adegren@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 september 2023