Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Örnens väg

Arbeten pågår sedan flera år för kvarteren Parkstråket 1 och 2 inom planområdet för Örnens väg.

Inför utbyggnaden av detaljplanen för Örnens väg byggde kommunen ut bland annat vatten och avlopp samt vägar. Byggherren Magnolia med entreprenören Consto bygger nu två bostadskvarter på området. Byggtiden förväntas fortsätta  till 2024. När bostadskvarteren är färdiga ska Haninge kommun färdigställa ett gångstråk på platsen. 

Skola och förskola inom området

Byggföretaget Turbinen har färdigställt en skola och bygger nu en förskola på området. 

Detaljplanen för Örnens väg vann laga kraft 17 juli 2017. Detaljplanen möjliggör byggnation av 450-500 lägenheter samt skola och förskola.

 

Kontakt

Peter Wrangsell, projektledare

telefon: 08-606 92 93

peter.wrangsell@haninge.se

Kontakt

Tony Lund
Byggledare utbyggnad allmän platsmark
tony.lund@afconsult.com

Turbinen AB
Byggherre förskola
08-93 61 60
info@turbinen.se

Senast uppdaterad: 24 januari 2023