Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny simhall vid Torvalla

Haninge kommun ska bygga en ny simhall i Torvallaområdet. Här kan du följa projektet fram till att simhallen står färdig.

Pojke som hoppar trampolin ner i bassängen. Foto: Peter Malmrup

I december 2022 tog kommunstyrelsen i Haninge beslut om att påbörja planeringen av en ny simhall vid Torvalla.

Kommunens fastighetsförvaltningsbolag Tornberget har därefter fått i uppdrag att projektleda arbetet med simhallen. Den 3 maj 2024 skrev Tornberget avtal med NCC om en samverkansentreprenad för simhallen. Under 2024 kommer arkitekt, konstruktör och andra specialister från NCC, Tornberget och Haninge kommun att arbeta med en förstudie kring behov, tekniska lösningar och beräknade kostnader för den nya simhallen.

Därför ska en ny simhall byggas

Den gamla simhallen byggdes 1971 och är nu i behov av omfattande renoveringar.

Vad ska finnas i den nya simhallen?

Projektet är fortfarande i ett tidigt skede. Uppdraget är att planera för en 50-metersbassäng, men i övrigt finns inga beslut om vilka bassänger eller funktioner som kommer att finnas i den nya simhallen.

Tidsplan

Som det ser ut nu kan vi börja bygga simhallen 2026. Ambitionen är att den ska stå färdig 2029. Tiderna är dock preliminära och kan komma att justeras under arbetets gång.

Vad händer med nuvarande simhall under byggtiden?

Planen är att den gamla simhallen ska fortsätta att vara öppen som vanligt under tiden vi planerar och bygger den nya.

Kontakt

Har då frågor eller vill veta mer om simhallen? Hör av dig till projektgruppen via e-post: nysimhall@haninge.se.

Senast uppdaterad: 11 juni 2024